Как правилно да извършим монтаж на водосточна тръба в топлоизолационна система

Marisan

В процеса на реновиране на сгради или изграждането на фасади крие множество особености и критични моменти, за които трябва да внимаваме. Практиката показва, че един от най-сериозните казуси се явява оформянето вграждането на елементите от отводнителната система в топлоизолационния слой на сградата. Това често поражда въпроси относно правилното изпълнение на процеса.

В практиката се срещат два основни начина на монтаж на водосточните тръби – стандартен монтаж пред фасадата и скрит монтаж в топлоизолационната система. Съществува и трети вид, при който тръбата преминава директно през помещението и се извежда към фасадата. При този начин на монтаж обаче, съществуват редица рискове, тъй като се нарушава целостта на топлоизолационния слой и се създават множество предпоставки за възникване на допълнителни проблеми. Няма да се спираме подробно на него, тъй като този метод не се среща често в практиката, а изискванията за изпълнението му са почти идентични с тези при монтаж на водосточните тръби в топлоизолационния слой. Поради тази причина ще разгледаме другите два основни вида и ще научим кой от тях е за предпочитане.

Marisan

Монтаж на водосточна тръба пред фасадата

MarisanТова е стандартният, най-удобен, безпроблемен и евтин начин на изпълнение. Извеждането на дренажните елементи извън помещенията гарантира изкореняването на всички съпровождащи рискове. Наред с това, този метод на изпълнение не налага нуждата от прекъсване на топлоизолационния слой, което премахва риска от образуване на термо мостове. При възникване на потенциални проблеми с водосточните елементи, те могат да бъдат отстранени лесно и безпроблемно, като междувременно трудно биха навредили на фасадата.

На чертежа е визуализиран правилният начин на монтаж на водосточна тръба пред фасадата. За целта, на местата предвидени за закрепване на водосточната тръба към фасадата, във вече монтираните топлоизолационни плочи се заработват монтажни планки. В тях се монтират скобите, осигуряващи стабилността на водосточната тръба и имат предназначението да осигурят необходимата, за целта, здрава, твърда и стабилна основа. След изсъхване на финишното покритие се пристъпва към монтажа на водосточните тръби към фасадата. За фиксиране могат да бъдат използвани стандартни винтове за дърво или ламарина, както и такива с цилиндрична резба с голяма стъпка. Минималният диаметър трябва да бъде 5 мм, а дълбочината на завиване най-малко 60 мм. Самонарезни видии и винтове с метрична резба не са подходящи за използване.

Marisan

Монтажът, изпълнен по посочения начин, изкоренява риска от компрометиране на топлоизолационния слой и възникване на последващи проблеми с експлоатацията на отводнителната система.

Повече информация и подробни чертежи относно правилното вграждане на елементи в топлоизолационната система е налична в секцията „Конструктивни детайли“.

Монтаж на водосточна тръба в топлоизолационен слой

От естетическа гледна точка, все по-често се пристъпва към вграждане на водосточните тръби в топлоизолационния слой, което обединява в себе си предимствата на тяхното вътрешното и външното полагане.

За съжаление обаче, в практиката често се наблюдават случаи на неправилно изпълнение на монтажа. Неправилното изпълнение или неспазването на особеностите и специфичните, за тази цел, изисквания, често могат да доведат до множество разнородни проблеми, между които образуване на термо мостове, компрометиране на топлоизолационния слой, проникване на вода в компонентите на фасадната система, отслабване на връзките между отделните елементи в системата, вследствие на свиването и разширяването на водата (при промяната на нейните агрегатни състояния), образуване на мухъл и др. На следните примери са показани няколко примера за това как не трябва да се изпълнява вграждане на тръба в топлоизолационен слой.

Marisan

Marisan

Въпросните примери са гаранция за последващи проблеми в периода на експлоатация на сградата като например – компрометиране на отводнителните елементи, понижаване ефективността на топлоизолационния слой и др. На следния чертеж е визуализиран правилният начин на вграждане на водосточна тръба в топлоизолационна система:

Marisan

За да се се избегнат подобни проблемни ситуации и с цел да се подсигури правилното вграждане на водосточна тръба в топлоизолационната система, се препоръчва спазването на следните възлови моменти:

Използване на стоманени водосточни тръби

Много често се допуска грешката да се използват стандартни водосточни тръби. В практиката обаче, това е недопустимо тъй като този тип тръби могат да се спукат или деформират под натиска на линейните разширения, образувани от замръзнала вода и да нанесат сериозни щети на фасадата и нейните елементи. За да се избегне този риск, е задължително използване на тръби, изработени от стомана, което гарантира тяхната водоплътност, здравина и устойчивост. Устойчиви са на натиск и не могат да се счупят или пропукат лесно. Този вид тръби се допускат и за монтаж в затворени пространства, когато е наложително водосточната тръба де премине през помещенията.

Използване на тръби с по-малки диаметри

При вграждането на водосточни тръби в топлоизолационен слой се препоръчва използването на модели с малки диаметри – DN 50 и DN 70 (DN – номинален диаметър). Това обаче, само по себе си, не е достатъчно. В зависимост от големината на сградата (респективно площта на покривните площи), по-малките тръби могат да се окажат с недостатъчен капацитет за отводняване на покрива. Това налага нуждата от внимателно планиране на капацитета на отводняване на покрива и определянето на точния брой тръби, които трябва да бъдат монтирани, за да се гарантира безпроблемната експлоатация.

Подсигуряване на връзките между тръбите при по-високи сгради

Сгради, при които водосточните тръби са по-дълги от 5 м (в т.ч. влизат всички сгради с над един етаж), е задължително уплътненията между отделните тръби да бъдат залепени и допълнително защитени с осигуряващи скоби, закопчаващи тръбите една за друга. Подобен тип подсигуряване гарантира сто процентовата водоплътност на тръбата и изкоренява риска от възникване на теч в участъците на връзка между отделните части. Това е изискване, което е задължително и при монтаж на водосточните тръби във вътрешността на сградите и помещенията.

Нужда от висококачествена топлоизолация

Вграждането на тръбата в топлоизолационния слой намалява неговата ефективност в участъка зад отводнителния елемент. Това излага на риск ефективността на цялостната топлоизолационна система и здравословния климат в помещенията. Поради тази причина се препоръчва зоната зад водосточната тръба да бъде изолирана с висококачествен топлоизолационнен материал с подходяща дебелина така, че критичните точки на замръзване и кондензация да бъдат изнесени в топлоизолационния слой и да останат извън стената.

Marisan

Монтаж на отоплителни елементи около тръбата

Дори и да сте избрали най-висококачествените тръби, в географски региони, в които температурата има вероятност да падне под 0°C, е задължително те да бъдат защитени допълнително с отопление. Изпълнението на системата обикновено се състои в полагане на специални отоплителни кабели по протежението на цялата тръба, гарантиращи, че тя няма да замръзне в нито една ситуация. В практиката има и автоматизирани системи, които посредством датчици, разположени в отделните части на инсталацията, следят за предпоставки за обледеняване на водосточните тръби (висока влажност и ниска температура).

Въпреки, че монтажът на отопление към водосточните тръби обикновено е свързан и с по-големи разходи, трябва да се има предвид, че той често се оказва ключов за експлоатационната им надеждност. Наличието на отопление гарантира, че напрежението върху водосточната тръба, възникващо вследствие на промяната на агрегатните състояния на водата в тръбата и, съпътстващите свивания и разширения, ще бъде редуцирани до минимум.

Отоплението на тръбите е задължително за монтаж също и в случаите, когато водосточните елементи преминават през помещения, които не се отопляват и при които съществува риск от замръзване.

Марисан

Марисан е модерна българска компания, която се гордее с богат и дългогодишен опит в производството на различни видове материали за строителството. За времето на своята дейност и развитие компанията се е утвърдила не само като един от лидерите на пазара, но и като коректен и надежден производител, предлагащ на своите партньори и на всички професионалисти комплексни и интегрирани решения в редица области на строителството. Непрекъсната изследователска работа и развойна дейност, извършвана в лабораториите и, които са в тясно сътрудничество с някои от водещите в световен мащаб лаборатории за изследване и разработка на строителни материали, гарантира безкомпромисното качество на продуктите под всички нейни марки – най-известните от които са Терафлекс, Термофлекс, Хидрозол, Газолит, Циментол, Терапор и др.

Прочетете също: