pixel

Искат облекчения за строителството на ски писти

ski pista

Инвеститорите ще могат да изграждат и разширяват ски пистите у нас по облекчен ред. Това предвиждат промени в Закона за туризма, внесени в парламента от депутатите от БСП Дора Янкова и Таско Ерменков.

Концесионерите на дадена ски зона, които искат да разширят пистите или да изградят нови, ще получават право на строеж без търг или конкурс. Това ще важи само в случаите, при които съоръженията са разположени върху държавна или общинска собственост, предвиждат промените.

Ако е предвидено новите писти и лифтове да минават през частни земи, концесионерът ще трябва да придобие имотите. В случай че не бъде постигнато съгласие със собствениците, областният управител ще може да издаде заповед и така да разреши съоръженията да преминават през терените.

Освен това при строеж на писти и съоръжения в земеделски и горски територии няма да се налага да се променя предназначението на земята.

Границите на новите ски писти ще се определят с устройствен план. Ако в него са включени държавни или общински имоти, ще бъде избрана фирма, която да поддържа пистите по Закона за концесиите. Предвижда се още 50% от концесионното възнаграждение да се превежда в бюджета на общината, в която се намира ски зоната.

В проекта е предвиден и начин, по който да се ползват пистите и лифтовете, построени преди повече от 40 години. Собствениците на ски влекове и лифтове, които са ги придобили след приватизация, няма да се налага да ги узаконяват. Съоръженията ще се считат за “законно изградени заварени строежи”, пише в мотивите към проекта.

Източник: trud.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: