pixel

Инспекцията по труда и НАП ще контролират заедно строителни обекти

Главна инспекция по труда се включва в кампанията на Националната агенция за приходите за спазване на данъчното и осигурителното законодателство, съобщиха от пресцентъра на ГИТ.

Двете институции ще координират действията си, включително чрез извършване на съвместни проверки, с цел повишаване ефективността на контрола на строителните обекти.

И в момента секторът е идентифициран от ИА ГИТ като рисков, като проверките в трите икономически дейности в сектора са над 10 на сто от всички извършени, информират от ГИТ. Съвместните дейности с НАП ще помогнат най-рисковите обекти да бъдат идентифицирани не само на базата на контролната дейност на ГИТ, но и по други източници на информация, достъпни за приходната агенция. Например чрез съпоставка на данни за брой наети, платени данъци и осигуровки и др.

За деветте месеца на годината ГИТ е извършила 4140 проверки на строителни обекти от общо 32 881. Установените нарушения при тези проверки са 19 850. Нарушенията, свързани с осигуряване на здраве и безопасност при работа, са 13 020, а с изпълнението на трудовите правоотношения – 6807. Нарушенията по възникването на трудовите правоотношения са 1426, като основно се установява липса на някои задължителни клаузи в трудовите договори. Нарушенията във връзка с полагането на труд без сключен писмен трудов договор са 440 от 1959 . По заплащането на труда са установени 1413 нарушения, най-често свързани с неизплащане на допълнителни възнаграждения за придобит стаж. Не се заплаща с увеличение полагането на труд в празнични дни, извънреден труд. Строителството е един от секторите, който е рисков и по отношение забавянето изплащането на възнагражденията.

По отношение безопасността и здравето при работа най-често се нарушават разпоредбите, свързани с цялостната организация на тази дейност – 8303 и по безопасността на работното оборудване – 2983 . Половината актове за спиране на работно оборудване, работни места и обекти, са издадени на строителни обекти – 124 от 251 общо. Най-често се установяват необезопасени конструктивни отвори на обектите, скелета, временни ел. инсталации и др., които пряко застрашават работещите и случайно преминаващи лица.

За степента на тежест на нарушенията в строителството показателен е и фактът, че една пета от всички актове за установени нарушения са издадени в този сектор – 1627 от 8036 общо, допълват от ГИТ. А по отношение на актовете за нарушения, свързани с безопасността и здравето при работа, делът на издадените в строителството е почти 50 на сто – 733 от 1523. Актовете за нарушения, свързани с трудовите правоотношения, са 879 от 6353 общо.

Честа практика е работниците да отказват да съдействат на контролните органи, тъй като самите те са съгласни да работят без трудов договор и да получават заплата в плик с цел избягване на запори върху възнаграждения заради дългове или за да разполагат с по-висок доход, допълват от ГИТ.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: