pixel

Хисаря ще има нова ВиК инфраструктура

хисаря

Източник: vestnikstroitel.bg

Навръх 50-годишнината на Хисаря стартира реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа в града.

Финансирането на „Интегриран проект за подобрение на водния сектор на гр. Хисаря: Изграждане на битова и дъждовна канализация на кв. Момина баня, кв. Веригово и кв. Миромир гр. Хисаря и реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа на кв. Момина баня, кв. Веригово и кв. Миромир“, е от Кохезионния фонд, чрез Оперативна програма „Околна среда”.

На пресконференция бяха представени избраните изпълнители: Обединение „ГБС – Хисаря“, „Бим Консултинг Хисаря” ДЗЗД, „Агроводинвест“ ЕАД и ПР агенция „Съни Сити“.

„Заедно с избраните експерти ще съумеем да реализираме този важен за града ни проект. С него Община Хисаря ще отговори на европейските изисквания за опазване чистотата на питейни води и градски отпадъчни води, както и ще допринесе за постигане на устойчиво развитие на град Хисаря“, каза кметът Пенка Ганева.

До декември 2014 г. Община Хисаря ще усвои 33 326 009 лв. за изпълнение на строително – ремонтни дейности, които ще подобрят и развият инфраструктурата за питейни и отпадъчни води.

„В рамките на проекта е предвидено да бъде изградена 26 км нова и реконструирана 2 км канализационна мрежа в три от кварталите на град Хисаря: Момина баня, Веригово и Миромир. Ще се изградят и рехабилитират 1369 бр. сградни канализационни отклонения с обща дължина 8 км и 903 бр. дъждоприемни оттоци с дължина 5 км. Важен акцент в реализирането на настоящия проект е изграждането на каналната помпената станция в кв. Миромир и напорния канализационен тръбопровод. Предстои рехабилитацията и на 12 км от разпределителната водопроводна мрежа и ще бъдат изградени 721 бр. сградни водопроводни отклонения с дължина 6 км” – уточни ръководителят на проекта и зам.кмет на Община Хисаря, Асен Сурчев.

По думите на кмета на града, проектът е от изключителна важност, защото ще реши много от проблеми на месните жители.

Съществуващата водопроводна мрежа в трите квартала – Момина баня, Веригово и Миромир е амортизирана. Водопроводът е с изтекъл срок на годност и морално остарели тръби, което предизвиква чести аварии, неритмично водоподаване и значителни загуби на питейна вода, стана ясно от думите на Калин Пешов, главен изпълнителен директор на „Главболгарстрой Холдинг”.

В някои от кварталите ситуацията е още по-тежка. В кв. Миромир няма канализация. Отпадните води се отвеждат в попивни ями, а дъждовните води се оттичат по улиците и се вливат в дерето.

Реализирането на този проект ще има социален, икономически и екологичен ефект върху развитието на общината, припомнят организаторите. В момента 70% от отпадните води се заустват директно в язовир Синя река, като се замърсяват подпочвените води, язовирът и се поема риск за здравето. От икономическа гледна точка, новата придобивка ще привлече инвеститори и ще увеличи броя на туристите.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: