pixel

НСИ: С 10.8% намалява строителната продукция през май 2013 г.

спад

Източник: vesti.bg

По предварителни данни през май 2013 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 4.2% под равнището от предходния месец, съобщиха от НСИ.

Календарно изгладените данни показват намаление от 10.8% на строителната продукция през май 2013 г. в сравнение със същия месец на 2012 година. През май 2013 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е под равнището от предходния месец, като продукцията от гражданското/инженерното строителство спада с 5.6 %, а от сградното строителство – с 3.2 %. На годишна база намалението на строителната продукция през май 2013г., изчислено от календарно изгладени данни, се определя от отрицателния темп, както при гражданското /инженерното, така и при сградното строителство, където е регистриран спад съответно от 13.8 и 8.5%.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: