Фирма за озеленяване събори тръжния критерий за предходен опит

ozeleniavane

Знаково решение на антимонополния орган у нас може да въведе изцяло нов начин на провеждане на конкурсни процедури за проекти, финансирани с държавни пари: КЗК отмени търг заради оспорване на изискването кандидатите да имат предходен опит с изпълнението на сходни търгове.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно  решението на зам.-кмета на община Несебър, с което е открита обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за извършване на озеленителни мероприятия в Крайморски парк в с. Равда, община Несебър”.

„КЗК приема за основателно твърдението на жалбоподателя „Флорекс“ ЕООД, че изискването на възложителя към участниците да притежават опит при изпълнение на обществени поръчки със сходен предмет необосновано ограничава участието на лица, упражнявали подобна дейност извън обществени поръчки“, гласи решението на антимонополния орган. Решението на Комисията е от ключово значение. Изискването кандидатите в търговете да имат предишен опит в реализацията на държавни поръчки със сходен предмет, било то в озеленяването или която и да е друга сфера, е изключително чеосто срещано в заданията за всякакви проекти, финансирани с държавни средства или европейски фондове.

„КЗК споделя аргумента на жалбоподателя, че за доказване опита на даден участник е без значение дали един договор е финансиран с публични средства или със средства на частен инвеститор.

Източник: greentech.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: