pixel

Европейски производители на цимент разработиха проект за улавяне на CO2

climate

За да може производството на цимент в дългосрочен план да бъде неутрално по отношение на климата, CO2 трябва или да се улавя и използва като суровина, или да се съхранява. По време на обезкисляването на варовика, най-важната суровина за свързващото вещество цимент, неизбежно се отделя въглероден диоксид – но за опазването на климата е важно това да се избегне. Четирите европейски производителя на цимент Buzzi Unicem – Dyckerhoff, Heidelberg Materials – HeidelbergCement AG, Schwenk Zement GmbH und Co. KG и Vicat S.A. обединиха усилията си в изследователската компания CI4C GmbH & Co. KG и съвместно разработиха проекта за улавяне на CO2 catch4climate.

Юрген Торман, технически директор на CI4C GmbH & Co. KG, наскоро обяви: „Проектът вече навлиза във фаза на изпълнение, тъй като след процедура, продължила само седем месеца, получихме одобрение за нашето изследване. Заводът, за изграждането и експлоатацията, на който ще инвестираме над 120 милиона евро, за първи път използва т. нар. чист кислороден процес за улавяне на CO2. За тази цел ще бъде изградена специална линия за ротационна пещ с производствен капацитет от 450 тона на ден, която ще се използва изключително за научноизследователска и развойна дейност.“

climate

Ралф Хьолшер, търговски директор на CI4C GmbH & Co. KG добавя: „Въглеродът е спешно необходим в много отрасли – например при производството на торове, горива за полети на дълги разстояния или хигиенни медицински продукти на основата на пластмаса. Досега този въглерод се добиваше почти изцяло от изкопаеми горива. В бъдеще искаме да използваме CO2, уловен от нашата инсталация Pure Oxyfuel, за да произвеждаме с помощта на възобновяема енергия така наречените reFuels, т.е. синтетични горива, като например керосин за авиацията.“

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: