pixel

Добри резултати за германския химически концерн BASF

BASF

„Въпреки трайно високите цени на суровините и енергията, през второто тримесечие отново постигнахме добри резултати“, заяви председателят на Борда на изпълнителните директори на BASF д-р Мартин Брудермюлер, който заедно с главния финансов директор д-р Ханс-Улрих Енгел представи резултатите за второто тримесечие на 2022 г.

В сравнение със същото тримесечие на предходната година BASF Group увеличи продажбите си с 3,2 млрд. евро до 23,0 млрд. евро.

Това съответства на увеличение от 16,3%. Решаващият фактор тук беше значителното увеличение на цените, което BASF успя да осъществи в почти всички сегменти.

BASF

Оперативният доход (EBIT) достигна нивото от силното тримесечие на предходната година и възлезе на 2,3 млрд. евро. Сегментите “Селскостопански решения “и “Хранене и грижи” значително увеличиха приходите си, докато сегментът “Индустриални решения” отбеляза само леко увеличение.

През второто тримесечие на 2022 г. паричният поток, генериран от бизнес операции, достигна 1,2 милиарда евро.

Това съответства на намаление от 1,3 млрд. евро в сравнение със същото тримесечие на предходната година. Свободният паричен поток през второто тримесечие на 2022 г. възлиза на 336 млн. евро в сравнение с 1,8 млрд. евро през второто тримесечие на 2021 г.

Снимки: BASF

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: