pixel

Данните през август 2018 г. на НСИ отчитат спад в бизнес климата

Стопанската конюнктура в страната е оценена от предприемачите в страната като неблагоприятна през месец август, отчита НСИ. Общият показател на бизнес климата намалява с 2,9% спрямо нивото си от юли. Понижение има във всички наблюдавани от НСИ сектори – промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги. След повишение през май стопанската конюнктура се влоши през юни. През юли имаше задържане на нивото й и сега показателят намалява с близо 3%. В промишлеността понижението е с 1,9 пункта. Причината – влошени са очакванията на предприемачите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Несигурната икономическа среда и недостигът на работници остават основните пречки за развитието на бизнеса, посочени съответно от 37,7 и 33,7% от предприятията. В строителството – сектора, в който работата върви най-интензивно именно през летните месеци, стопанската конюнктура се понижава с 3,8%.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: