pixel

Чиста вода от нищото?

Hong-En,Lin

Замърсяването на водата е широко разпространен проблем в Африка, а продължителната консумация на замърсена вода води до заболяване и е основна причина за смърт. Освен това за много хора често отнема няколко часа, за да стигнат от дома си до източник на вода. Това е проблем, който тайванският архитект Хонг-Ен Лин решава с проекта Pure Power/Daily Combat Strategy.

В основата е производството на вода чрез кондензация на роса директно върху покривите на специално проектирани, особено икономични жилищни сгради. Разполагайки с ограничени източници на материали и малък бюджет, архитектът черпи вдъхновение от местната култура на тъкане. С членовете на семейството и общността, които тъкат заедно, умните, нискотехнологични обекти за събиране на вода могат да бъдат изработени от самите жители. Дървена конструкция със стабилна извивка служи за опора на покрива, който е покрит с тъкан материал. По този начин в сутрешните часове се получава влага от околния въздух или евентуално, просто дъждовна вода, която се отвежда към водоустойчив PVC слой. След като преминат през проста филтърна система, двете могат да се съхраняват в цистерна.

Hong-En,Lin

Чрез леко засенчване и многопластова структура конструкцията помага и за регулиране на температурата в постройките, издигнати на ръка. По отношение на избора на материали за жилищните единици акцентът е поставен върху леснодостъпни и екологични местни суровини под формата на обикновени печени тухли и дърво.

Необходимото ноу-хау може да се предоставя на местно ниво и да се предава от една общност на друга. По този начин в бедните селски райони на Африка ще бъдат създадени сравнително качествени и самодостатъчни жилища, а животът на семействата ще се подобри трайно.

Снимки: Hong-En,Lin

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: