pixel

Българския енергиен холдинг подписва за „Южен поток“

южен поток

Източник: vestnikstroitel.bg

Кабинетът упълномощи министъра на икономиката и енергетиката Делян Добрев да възложи на Българския енергиен холдинг (БЕХ) подписването на окончателния договор за строителството на „Южен поток“, съобщи Факти.бг.

Кабинетът настоява договорът за строителството на газопровода да е обвързан с цените на бъдещите доставки на природен газ за страната ни от Русия, тоест с цените по новите договори, които трябва да влязат в сила от началото на следващата година. Очаква се БЕХ да подпише документа с „Газпром“ този петък, 9 ноември.

Правителството обсъди параметрите на Окончателно инвестиционно решение (ОИР). Конфигурацията на газопровода е с дължина на основната тръба приблизително 540 км и с отклонение към Провадия от 59 км, три компресорни станции – Варна, Лозен и Расово, със съответни лупинги към основния газопровод, с технически капацитет от общо 63 млрд. куб. м. газ годишно. Приемният терминал и КС „Варна“ са на една площадка. Общата индикативна строителна стойност на проекта е 3 308,65 млн. евро, която ще подлежи на прецизиране и актуализиране с напредването на дейностите по по-нататъшното проектиране и ОВОС.

Предвидено е, че целевият срок за откупуване на инвестицията ще бъде не по-дълъг от 15 г., считано от началото на търговската експлоатация на газопровода на българска територия, т. е. това е срокът, в който ще бъдат възстановени всички капиталови разходи за проекта. По отношение на базовия период за достигане необходимото ниво на вътрешната норма на възвращаемост на собствените средства, страните са съгласували той да бъде 25 г., като започва да тече от издаването на разрешение за експлоатация. Вътрешната норма на възвращаемост, заложена в Протокола, е 8% (номинален) от собствените средства на страните, вложени в проекта.

При спазване на изискванията относно проектното финансиране и при невъзможност за стопроцентното му осигуряване, ОАО „Газпром“ ще осигури средствата за покриване на собственото самоучастие на „БЕХ“ ЕАД в строителството, без това да изменя равното дялово участие на „БЕХ“ ЕАД като акционер. Отпуснатите средства за покриване на самоучастието на „БЕХ“ ЕАД ще се връщат чрез дивидентите от дейността на „Южен поток България“ АД. Конкретните условия относно финансирането ще бъдат уредени с допълнение към Акционерното споразумение. Предвижда се то да съдържа текст, че за проекта няма да се предоставят държавни гаранции и че „БЕХ“ ЕАД на корпоративно ниво също няма да предоставя гаранции, обезпечения и др. подобни под никаква форма, вкл. няма да залага към ОАО „Газпром“ и свързани с него лица акциите си в съвместната компания „Южен поток България“ АД като обезпечение за осигуряване на самоучастието си.

Договорката относно финансирането на проекта е особено важна за българската страна, тъй като по този начин на етапа на подготовката и изграждането на газопровода няма да й се налага да изразходва и рискува значителни по размер инвестиционни средства.

Изграждането на газопровода „Южен поток“ е в съответствие с приоритетите в Програмата на Правителството на европейското развитие на България за развитие на енергетиката чрез повишаване сигурността на енергоснабдяването за българската индустрия и население като се диверсифицират източниците и маршрутите за доставка на природен газ. Международният енергиен проект е подкрепен и в Стратегията за национална сигурност на Република България, приета в началото на м. г. от Народното събрание.

В проекта „Южен поток“ участват държавни институции и държавни и частни фирми от Австрия, Франция, Германия, Италия, Гърция, България, Сърбия, Унгария, Словения и Русия. Основната му цел е, при постигане на приемлива доходност за инвеститорите, да се предоставя природен газ от Русия за удовлетворяване на растящото търсене на природен газ в Европа. Проектът ще стимулира икономически растеж, ще създаде нови работни места в България, ще увеличи гъвкавостта и надеждността на доставките у нас и в Европа.

За България проектът стартира с ратифицирано от Народното събрание българо-руско междуправителствено споразумение, споразумение между акционерите и приемане на Устав на съвместна проектна компания „Южен поток България“ АД с акционери „БЕХ“ ЕАД и ОАО „Газпром“ при съотношение на дяловете 50:50.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: