pixel

Български архитект ще проектира антарктическа лаборатория на о-в Ливингстън

Antarktica

„Пи Ес Архитекти“ ЕООД с ръководител Пенка Станчева е класирана на първо място в конкурса за избор на проектант за лабораторен блок в антарктическата ни база на остров Ливингстън.
Конкурсът бе обявен през май 2019 г. от проф. д.н. Христо Пимпирев – директор на Българския антарктически институт.

Второто място е отредено за проектантски колектив с ръководител арх. Деяна Алшех  – Аржентина. Трети е проектантски колектив с ръководител инж. Константин Стоилов.

Наградите за първо, второ и трето място са съответно 2000, 1500 и 1000 лева.

Класираният на първо място ще получи задание да създаде работен проект за лабораторията на стойност 950 000 лева без ДДС.

Изграждането на нова лаборатория се налага заради необходимостта на експедицията да осъществява геоложки, биологични, медицински и екологични научни изследвания.

Специализираните помещения ще са предназначени за лабораторна обработка на събраните проби и образци от теренните проучвания. Журито е с председател проф. Пимпирев и членове: доц. Юри Кучев (зам.-ректор на Софийския университет), арх. Димитър Коев, доц. любомир Кендеров, Йордан Йорданов, Драгомир Матеев и Стефан Велев.

Оценката на проектното решение бе извършена на база сравнение между отделни предложения, като се оценяват високата естетическа и функционална стойност на предложеното решение съгласно представеното техническо задание.

Към проекта се прилага обяснителна записка, план – разпределения на етажа; разрези и фасади; текст с технически показатели; визуализации на обемното решение на сградата, от която журито да придобие най-точна представа за проектното решение.

Досега има няколко сгради в българската база на о-в Ливингстън. Основната е построена през 1997 г. и е с размери 11/6.6 метра.  Жилищната сграда се състои от дневна и кухненски бокс, сервизно помещение и три спални с десет легла (от общо 28 на базата), както и мазе, използвано за склад.

През сезона 2005/6 г. към нея е добавена метална пристройка 4/6.6 метра, в която е разположен инсинератор.

„Куцото Куче” е построена през 1988 г. и е с размери 6/3.5 метра. Понастоящем е Музей на остров Ливингстън, от октомври 2012 г. е  филиал на Националния исторически музей в София. Разполага с радио-комуникационен център и поща, а при необходимост има условия за обитаване от петима души.

„Руската барака“ е построена през 1988 г. с размери 4/2.5 метра, от дървени панели, за работилница и склад. В момента е неизползваема и полуразрушена. Предстои нейното изнасяне.

Малката „алпийска“ постройка „Каса Еспаня“ – построена е през 2006/7 г., като вътрешните помещения и инсталации са завършени през 2010 г. Тя е двуетажна жилищна сграда с размери 3.6/7.2 м, пет легла, санитарен възел и работно помещение за учените.

Голямата „алпийска“ къща – построена през 2007/8 г. и окончателно завършена през 2011 г. Двуетажна сграда с размери 9.7/7.2 м, с общо девет легла, две необзаведени помещения, лекарски кабинет и санитарен възел.

Фундаментите на „Куцото Куче” и „алпийските“ къщи са от 200-литрови варели за нафта, вкопани в моренния насип и запълнени с бетон, а външните стени са ламаринени сандвич-панели с полиуретанова сърцевина.

Старият параклис „Свети Иван Рилски” е построен през 2003 г. Размерите му са 3.5/3 м, абгешпертови плоскости, покрити с ламарина. Разположен е на 220 м югоизточно от „Куцото Куче” и е първа православна постройка в Антарктика и най-южна в света до 2011 г.

През сезона 2011/12 е построена нова сграда на параклиса, която представлява дъгообразна конструкция с размери 4/5.5 м, ламаринена с шперплатова вътрешна облицовка. Разположена е на склона на Песяков хълм на 60 м южно от „Куцото Куче”.

Старата метеорологичната площадка на базата е разположена 50 м югоизточно от „Куцото Куче” на надморска височина 20.4 м. През 2008/09 наблизо е монтирана автоматична метеостанция.

Хеликоптерната площадка се намира между сградите на базата и морския бряг край северния бряг на Голямата лагуна.

Новата постройка, за която сега ще се прави работен проект за лабораторен блок, ще бъде разположена близо до старата метеорологична площадка.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: