pixel

БАИС ще проведе на 31 юли семинар

Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС) ще проведе на 31 юли т.  г. семинар „Нови изисквания към декларацията за експлоатационните показатели на строителните продукти, в съответствие с Регламент (ЕС) №305/2011 г.”

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:
гр. София, УАСГ, корпус Б, етаж 3, Заседателна зала на Строителен факултет.

ЛЕКТОР:
Кристина Цалова, началник отдел «Оценяване на съответствието»,  МРРБ

РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ:
08:30-09:00 ч.
Начало на обучението: 09:00 ч.
Кафе пауза:11:00 – 11:30 ч.
Край на обучението: 13:30 ч.

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА
Фирма:
Адрес:
Тел. /Факс.
Е-mail.
Представител:
Позиция:

Такса участие – 60 лв. с ДДС
Желаещите да участват трябва да изпратят попълнена регистрационна карта и копие от платежно нареждане на e-mail: [email protected], или факс: 02/963 10 71 до  30 юли 2013 г.

ТАКСАТА ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРА СЕ ПРЕВЕЖДА ПО БАНКОВ ПЪТ:
Българска асоциация за изолации в строителството
Уникредит Булбанк, клон „Лозенец”
IBAN: BG66UNCR75271000012019
BIC:UNCRBGSF

ДАННИ ЗА ФАКТУРА:
Фирма:
Адрес:
ЕИК:
Идент. № по ДДС:
МОЛ:

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
БАИС
тел: 02/963 10 71; 0886 38 61 92, Желя Тулилова, Технически секретар на БАИС

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: