pixel

Atlanco Rimec осъдена за социален дъмпинг в европейския строителен сектор

osudeni

Три години, след като Европейската федерация на работниците в строителството и дървообработването (ЕФРСД) стартира мощна кампания срещу ирландската агенция за временна работа Atlanco Rimec, заради експлоатацията на хиляди чуждестранни работници от различни страни на Източна Европа, първите резултати вече са видими.

На 14 март 2015 г. френската строителна компания Bouygues, която е основен контрактор на Atlanco Rimec, бе осъдена да плати обезщетения в размер на 150 000 € и да преведе 22 млн. € на френските служби за социално осигуряване и на данъчните. Съдебното решение на първа инстанция постановява, че са създадени преднамерено сложни трансгранични структури с цел незаконно наемане на около 500 полски и румънски работници за период от няколко години. Въпросната социална измама се е състояла на строителната площадка във Фламанвил, Франция.

На 18 март 2015 г. междинно решение в Холандия отсъди Atlanco Rimec да плати 500 000 € на блокирана сметка като аванс за финалния иск. От Atlanco Rimec също така трябва да предоставят незабавно всички изискани документи и да изпълнят разпоредбите на колективния трудов договор в холандския строителен сектор. Окончателната присъда се очаква през юни 2015 г. Присъдата е постановена по отношение на незаконното командироване на 180 португалски и 25 полски работници на холандска строителна площадка в Маастрихт.

В стремежа си да се защитят от Atlanco се опитват да окажат натиск срещу холандските синдикати, давайки под съд отделни техни синдикални лидери, като лично отговорни за „нарушаване на имиджа на Atlanco“. Искът им обаче, е отхвърлен.

За съжаление, случаят със социалната измама на Atlanco Rimec е само върхът на айсберга. Всеки ден хиляди работници са експлоатирани като евтина работна ръка, без да имат социална защита под никаква форма.

ЕФРСД призовава проблемът за трансграничния социален дъмпинг да се реши на европейско и национално ниво, като за целта настоява:
– Социалните измами да се признаят за престъпление;
– Броят на проверките на строителните обекти да бъдат значително увеличени, а националните служби за инспекция да бъдат адекватно подкрепени по отношение на логистика, персонал и правомощия;
– Националните служби за инспекция да сътрудничат ефективно и да обменят цялата налична информация;
– Трудът в строителния сектор чрез агенции за временна работа да бъде ограничен и да бъде строго контролиран или дори забранен;
– Да се подходи към проблема с фалшивото командироване на европейско и национално ниво;
– Европа да създаде „Социална Европол“, която ще е по-подходяща за борба с трансграничната социална експлоатация;
– Европейската система за трансгранично командироване на работници да се подложи на задълбочена реформа;
– Проблемът с „фирмите – пощенски кутии“ (регистрирани в дадена страна, заради ниските нива на социална защита и на заплащане, без реална стопанска дейност в нея – бел. ред.) бъде разгледан на европейско равнище.

Строители.бг

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: