pixel

Асфалт, пречистващ въздуха се тества в Германия

NaHiTAs

Ефективността на специална фотокаталитична асфалтова настилка, която би трябвало да намали замърсителите, в момента се проучва от немските компании Strabag AG и Landbetrieb Straßenwesen Brandenburg. Фотокаталитичният материал се интегрира директно в пътната настилка по време на полагането на асфалта. Първият тестов участък е положен в Германия и е с дължина 1 км.

NaHiTAs

С помощта на този тестов маршрут трябва да се проучи функцията и потенциалът на така наречения „асфалт за пречистване на въздуха“ в ежедневния трафик и да се документира ефективността му, като целта е това да помогне за устойчиво подобряване на качеството на живот в райони с тежък трафик.

NaHiTAs

Асфалтът е разработен съвместно със специалисти от областта на науката и промишлеността в рамките на научно-изследователския проект NaHiTAs (Sustainable High-Tech Asphalt, 7/2015-12/2018). Иновативният бетонов фотокаталитичен материал за настилката, съдържащ титанов диоксид (TiO2), разгражда токсичните азотни оксиди под UV светлина и ги превръща в безвредни нитрати. Чрез този процес асфалтът намалява концентрацията на азотен диоксид (NO2) във въздуха с до 26%.

NaHiTAs

Гранулите за редуциране на замърсители се интегрират директно и устойчиво в още горещия асфалт. Фотокатализаторът не се изразходва по време на пречистването на въздуха и остава издръжлив и функционален в пътната повърхност. В планираните измервания на тестовия участък ще се провери потенциала за намаляване на NO2 и ефективността на иновацията, за да може да се документира и след това да се сравни със симулационен модел. С получените резултати, инсталационният процес за пречистващия асфалт трябва да бъде допълнително оптимизиран.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: