pixel

8 района от София с кадастрална карта през 2014 г.

kadastur

Следващата година ще започне създаването на кадастрална карта за 40 населени места и останалите за София 8 района: Слатина, Подуяне, Илинден, Изгрев, Красно село, Възраждане, Лозенец и Триадица, съобщиха от Министерство на инвестиционното проектиране (МИП). Сред населените места, включени в кадастралните приоритети за 2014-а, са 13 областни центъра като Казанлък, Свиленград, Костинброд, Бяла, Радомир, Аксаково, Брегово, Бяла Слатина и други.

Предвидените от МИП средства в бюджета за създаването на картите е в размер на 10 млн. лв.

Идната година ще приключи и работата по създаването на специализирани карти и регистри по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. До момента такива има за морските плажове и дюните, но предстои да се изготвят и за останалите обекти – лагуни, лимани, влажни зони, брегозащитни и брегоукрепителни системи и съоръжения, уточняват от МИП.

Ясни ще станат и границите на охранителни зони „А” и „Б” по Черноморското крайбрежие. За реализирането на тази задача приоритетно ще бъде създадена кадастрална карта на 29 населени места в областите Варна и Бургас.

С подготвяния през последните три месеца предложения за промени в Закона за кадастър и имотен регистър (ЗКИР), (който вече влезе в пленарна зала), ще се създаде възможност за подобряване реда за създаване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри, разширяване съдържанието на кадастралната карта с данни за самостоятелните обекти, разположени в съоръжения на техническата инфраструктура и за зоните на ограничения върху поземлените имоти, поддържане и финансиране на специализирани карти за устройствено планиране, решаване на процедурни и технически въпроси, свързани с поддържането и предоставянето на данни от кадастралната карта чрез информационната система на кадастъра и други.

Източник: fakti.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: