pixel

171 общини с 52 млн. лв. санкции по европроекти заради проблеми със ЗОП

зоп

Източник: vestnikstroitel.bg

Тази година ще бъде кризисна за общините от гледна точка на усвояването на средствата по европейските програми, заяви за в. „Строител“ изп. директор на Националното сдружение на общините в България Гинка Чавдарова.

„През последните години се натрупаха много европроекти, които са във фаза на изпълнение и трябва да бъдат приключени. Отчитаме, че общините вече са бенефициенти по проекти за над 8 млрд. лв. и наближаването на крайния срок за изпълнение увеличава напрежението. Затова е нормално и да се стига до доста грешки, заради които ни налагат и значителни финансови корекции“, коментира Чавдарова.

По данни на НСОРБ до момента с финансови корекции са 171 общини, които трябва да възстановят около 52 млн. лв. В повечето случаи сумата на корекциите се равнява на близо 20 – 25% от вътрешните ресурси на съответната община, което си е значителен проблем. Имало и общини обаче, където корекциите надхвърляли 2 пъти бюджета им, като при две положението било особено тежко.

Според Гинка Чавдарова причините за големите финансови корекции са две. На първо място е все още слабият административен капацитет. Има голямо текучество на специалисти и трудно се задържат хора, които могат да правят качествени проекти. Особено голям е проблемът при малките общини, защото те в някои случаи пишат големи по ресурс проекти, а могат да осигурят ниско заплащане за специалистите си.

Вторият голям проблем е прилагането на сега действащия Закон за обществените поръчки. Именно оттук идват и най-големите финансови санкции на общините, което бе потвърдено и от министър Томислав Дончев. Част от проблема с обществените поръчки при европроектите според НСОРБ идва от това, че одитните органи по различните програми имат различни критерии. Именно поради тази причина от общините искат да има уеднаквяване на подхода при проверките, за да не се стига до разминаване. От НСОРБ са поканили на специална среща на 28 февруари представители на всички управляващи органи по седемте оперативни програми, именно с цел те да обяснят слабите места и да се избягват в бъдеще по-голямата част от проблемите, произтичащи от прилагането на ЗОП.

Другата стъпка, която са предприели от сдружението, е да се прави допълнително обучение на кадрите, които се занимават с европроекти. В тази връзка са организирани 27 групи, в които ще се обучават общо 460 специалисти.

Третата насока за справянето с проблемите, които общините срещат при реализирането на европейски проекти, се отнася до по-гъвкавото финансиране, особено в началния стадий на реализация на проекта.

В тази връзка от НСОРБ настояват да се увеличи ресурсът на фонд ФЛАГ, с който общините работят много добре. В момента той е почти изчерпан, а има нужда от поне още 40 млн. лв. Засега обаче от НСОРБ не срещат разбиране от финансовото министерство.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: