pixel

Защо да изберете модулно строителство?

Modular Building Institute

Както всеки професионалист в строителния бранш знае, строителството може да бъде скъпо и безкрайно трудоемко начинание. Забавянията са чести и могат да бъдат предизвикани от бюрократични изисквания, метеорологични и други неочаквани обстоятелства, неадекватно планиране, твърде малко персонал или цял куп други причини. Продължителните проекти могат също така да окажат отрицателно въздействие върху общественото възприятие още преди проектът да е реализиран, особено ако се забавят или създават неудобства на тези, които живеят или работят в близост до строителната площадка. Освен това някои имат по-кратки срокове, отколкото обикновено е възможно за традиционен строителен проект. За щастие, съществува решение за тези, които се стремят драстично да намалят времето: модулното строителство.

Според Института за модулно строителство, най-голямата търговска асоциация в бранша и основен източник на информация, „модулното строителство е процес, при който сградата се изгражда извън обекта, при контролирани условия, като се използват същите материали и се проектира в съответствие със същите норми и стандарти като конвенционално построените съоръжения – но за около половината от времето.“ Модулното строителство е също така и по-общ термин, който включва няколко различни вида строителство.

Обемното модулно строителство е процес, при който цели помещения или части от тях – със стени, подове и тавани – се изграждат в заводски условия и след това се транспортират до крайния обект за сглобяване. Този тип строителство се използва както за постоянни, така и за преместваеми модулни проекти.

Панелното строителство е процес, при който панелите за вътрешни и/или външни стени се произвеждат в заводски условия и след това се транспортират и подреждат на строителната площадка. Останалата част от сградата се изгражда на място.

Modular Building Institute

Какви са предимствата на модулното строителство в сравнение с традиционните методи на строителство? Наистина ли то спестява разходи?

Модулното строителство със сигурност може да спести разходи, но това не е основното му предимство. Основното предимство е спестяването на време и по-бързата възвръщаемост на инвестицията. Тъй като то позволява индустриализирано сглобяване, което се извършва едновременно с подготовката на строителната площадка, общото време, необходимо за изграждане на една конструкция, може да бъде драстично намалено. Често до момента, в който обектът е готов (фундаментът е изравнен, водопроводната инсталация е поставена, бетонът е излят и т.н.), фабрично произведените модули са готови за поставяне. Например един хотел, построен на модулен принцип, може да отвори врати и да започне да генерира приходи 30-50% по-рано от традиционно построен хотел.

Другите предимства включват по-голяма безопасност за работниците (всички работят в безопасна, контролирана среда, за разлика от работата на опасни височини и/или в по-слабо контролирана среда), подобрена производителност, по-ефективно спазване на графика (при модулното строителство късните изисквания за промяна и закъсненията, причинени от метеорологичните условия, са сведени до минимум) и по-добра предвидимост на разходите.

Устойчиво ли е модулното строителство?

Модулното строителство се счита за по-устойчив вариант от традиционните строителни методи по няколко причини.

По-голяма гъвкавост и повторна употреба – модулните сгради могат да бъдат разглобявани и модулите да бъдат премествани или ремонтирани за нова употреба, като по този начин се намалява търсенето на суровини и се свежда до минимум количеството енергия, изразходвано за задоволяване на новите нужди.

По-малко отпадъци от материали – при строителството в заводски условия отпадъците се елиминират чрез рециклиране на материали, контролиране на наличностите и защита на строителните материали.

Подобрено качество на въздуха – тъй като модулите са завършени в контролирана от завода среда със сухи материали, се елиминира възможността за задържане на високи нива на влага в новата конструкция.

Modular Building Institute

В кои случаи е удобно да се избере модулното строителство вместо традиционните методи?

Всеки вид сграда може да се построи на модулен принцип. Но за да се направи това, тя трябва да бъде замислена и проектирана като такава. Модулното строителство често се избира в случаите, когато времето е от съществено значение или пространството е ограничено.

Какви са конкретните технически изисквания? Има ли изисквания за сигурност или ограничения при проектирането?

Докато традиционното строителство може да бъде по-плавен процес, при който промените в проекта се внасят дори след започване на строителството (което често води до закъснения), модулното строителство изисква от специалистите по проектиране да си сътрудничат и да завършат работата си предварително. Именно по време на този процес модулното строителство обикновено разчита на усъвършенстван BIM за оценка на енергийните характеристики и определяне на най-рентабилните мерки за ефективност. След това проектите се предават на производителя за индустриализирано сглобяване и строителство.

Що се отнася до ограниченията на дизайна, модулните сгради се изграждат по същите строителни кодове и спецификации като традиционните сгради и са практически неразличими от техните „изградени“ копия. От еднофамилни къщи до многоетажни офис сгради, модулната конструкция може да се използва навсякъде.

Снимки: Modular Building Institute

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: