pixel

Варна рестартира спряна обществена поръчка

prechistvatelna stantzia

Община Варна обяви нова обществена поръчка за изграждането на пречиствателна станция в Златни пясъци, след като предишната беше спряна по искане на премиера. Преди месец Бойко Борисов поиска процедурата да започне отначало заради съмнения за свързаност на подалите документи кандидати.

Обявлението на първата обществена поръчка за реконструкция, модернизация и разширение на пречиствателната станция беше публикувано на 18 декември м.г.

Прогнозната стойност възлизаше на близо 24,5 млн. лв. без ДДС, а оферти подадоха 7 компании – „Солстрой ООД, „Партньори ПСОВ Златни пясъци“ ДЗЗД, „Главболгарстрой“ АД, „Хидрострой“ АД, „КИ – Златни пясъци“ ДЗЗД, „Кристална вода“ АД и ДЗЗД „ППХ Златни пясъци“. От тях нито една не беше избрана за победител до момента, когато станаха ясни указанията на министър-председателя.

Тогава от администрацията на варненския кмет Иван Портних заявиха, че тръжната документация е минала без забележки от предварителния контрол на АОП и няма жалби по отношение на критериите, припомня Дарик.

В мотивите на Община Варна за прекратяване на процедурата, публикувани седмица след намесата на Борисов, са посочен и несъотвествия в тръжната документация.

В техническата спецификация и идейните проекти е било констатирано разминаване в изискването за минимално съдържание на сухо вещество в изгнилата утайка. На едно място е било посочено, че то трябва да бъде минимум 22 %, а на друго – 20 %.

В новата обществена поръчка заложената прогнозна стойност е същата като в първата.

Според общинската администрация изграждането на пречиствателната станция ще струва до 10,4 млн. лв. без ДДС, а оборудването й – до 12,1 млн. Останалата част от сумата до 24,5 млн. лв. е за проектиране и авторски надзор, за подготовка на строителството, за непредвидени разходи и за обучение на персонала.

Изискването към кандидатите по процедурата за инженеринг е през последните три години да имат минимум едно изпълнено строителство на пречиствателна станция за отпадъчни води с капацитет на третиране от минимум 50 000 еквивалент жители.

С най-голяма тежест при класирането на офертите ще имат предложената цена и консумацията на енергия на оборудването – съответно 40 и 35 %.

Победителят ще трябва да завърши обекта за срок от 29 месеца, в които няма да бъде включено времето, когато дейности няма да се извършват заради забраната за строителство през летния сезон. Гаранционният срок на пречиствателната станция ще бъде една година.

Допуснато съществено нарушение в документацията за участие е причината за прекратяването и на още една обществена поръчка, свързана с изграждането на пречиствателната станция. Тя е за строителен надзор, а прогнозната й стойност е 1 млн. лв. Обявлението за нейното спиране обаче беше публикувано на 19 януари – месец преди премиерът да поиска Община Варна да стартира отначало по-голямата поръчка.

За фирма, която ще извършва строителния надзор, отново е обявена обществена поръчка заедно с тази за изграждането на пречиствателната станция. Критерият за избор е най-ниската цена, като посочената прогнозна стойност отново е 1 млн. лв. С победителя ще бъде подписан договор за срок от 43 месеца.

Крайният срок за подаване на документи по двете процедури е 25 април.

По искане на премиера заедно с обществената поръчка за пречиствателна станция на „Златни пясъци” Община Варна прекрати и тази за строителство на пътна и обществена инфраструктура. Тя възлизаше на 120 млн. лв. за срок от 4 години, а нова процедура все още не е обявена. В първата документи подадоха 10 фирми.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: