pixel

Цената на тока задушава ВиК сектора

voda

Жегата с цената на тока за промишлеността е на път да задуши и удави ВиК сектора. Управителите на 22-те дъщерни дружества в „Български ВиК холдинг“ ЕАД са поставени в ситуация да не могат да плащат двойните и тройни фактури за електроенергия, които получават през последните месеци. ВиК операторите, които са 51% или 100% държавна собственост, не правят изключение от бизнеса в страната, който се задъхва от галопиращите цени на електроенергията на Българската независима енергийна борса. 22-те ВиК дружества от „Български ВиК холдинг“ ЕАД осигуряват питейна вода и ВиК услуги за над 4,3 млн. граждани в България. Заради жегата с цената на енергоносителите, кризата в промишлеността се задълбочава.

ВиК дружествата са енергоинтензивни, ползват електроенергия за помпените станции за питейна вода, за компресорните помпени станции, за пречиствателните станции за питейна и отпадъчна вода и др. Всичко това е необходимо, за да може гражданите да имат течаща вода в домовете си.

Цифрите са красноречиви как рекордно скъпият ток през последните месеци се отразява на сметките, които ВиК операторите трябва да платят на ЕРП-тата и другите доставчици на електроенергия. Ето и данните, които „говорят“ сами:
„ВиК“ ЕАД – гр. Бургас е консумирало през август 2019 г. 5149 МВтч за 657 000 лв. без ДДС, през август 2020 г. – 4254 МВтч за 601 819 лв. без ДДС, а през август 2021 г. – 5013 МВтч за 1 342 686 лв. без ДДС.
„ВиК“ ООД – гр. Враца е консумирало през август 2019 г. 1455 МВтч за 230 819 лв. без ДДС, през август 2020 г. – 1258 МВтч за 214 430 лв. без ДДС, а през август 2021 г. – 1232 МВтч за 512 568 лв. без ДДС.
„ВиК“ ЕООД – гр. Плевен е консумирало през август 2019 г. 2480 МВтч за 408 689 лв. без ДДС, през август 2020 г. – 2795 МВтч за 384 092 лв. без ДДС, а през август 2021 г. – 2612 МВтч за 705 185 лв. без ДДС.
„ВиК“ ЕООД – гр. Пловдив е консумирало през август 2019 г. 5798 МВтч за 935 953 лв. без ДДС, през август 2020 г. – 5630 МВтч за 759 193 лв. без ДДС, а през август 2021 г. – 5932 МВтч за 1 591 447 лв. без ДДС.
„ВиК“ ЕООД – гр. Смолян е консумирало през август 2019 г. 576 МВтч за 107 590 лв. без ДДС, през август 2020 г. – 557 МВтч за 97 084 лв. без ДДС, а през август 2021 г. – 710 МВтч за 189 297 лв. без ДДС.
„ВиК“ ЕООД – гр. Стара Загора е консумирало през август 2019 г. 3463 МВтч за 538 715 лв. без ДДС, през август 2020 г. – 3 776 МВтч за 505 725 лв. без ДДС, през август 2021 г. – 3628 МВтч за 942 679 лв. без ДДС.
„ВиК“ ЕООД – гр. Хасково е консумирало през август 2019 г. 3072 МВтч за 496 862 лв. без ДДС, през август 2020 г. – 3156 МВтч за 475 557 лв. без ДДС, а през август 2021 г. – 3060 МВтч за 918 727 лв. без ДДС.
„ВиК“ ЕООД – гр. Ямбол е консумирало през август 2019 г. 1259 МВтч за 211 038 лв. без ДДС, през август 2020 г. 1315 МВтч за 217 068 лв. без ДДС, а през август 2021 г. – 1413 МВтч за 398 811 лв. без ДДС.

Фактурите за септември тепърва ще пристигат във ВиК дружествата. Политика на българското правителство и на ВиК Холдинга е да осигурят качествена водоснабдителна услуга за населението, да обновят остарялата и амортизирана ВиК инфраструктура, да се изградят пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води с внедряването на иновативни енергоефективни технологии, да се намалят загубите по мрежата. Плановете и проектите изискват инвестиции, за част от тях е осигурено финансиране. В безпрецедентната ситуация с цената на енергоносителите управите на ВиК операторите трябва да довършат започнатите проекти в срок и в същото време да осигурят средства за покриване на непредвидените разходи за електроенергия, за да имат гражданите постоянно течаща вода в домовете си в ситуация на пандемия.

Сложният казус може да постави част от ВиК операторите в ситуация да не могат да покриват пристигащите фактури за електроенергия.

След направения преглед на договорите за електроенергия, от „Български ВиК холдинг“ ЕАД констатират, че:
6 ВиК дружества имат активни договори за доставка на електрическа енергия. Това са ВиК Пазарджик, ВиК Благоевград, ВиК Стара Загора, ВиК Бургас, ВиК Смолян, ВиК Кюстендил.

На ДПИ са 11 ВиК дружества. Това са ВиК Разград, ВиК Добрич, ВиК Шумен, ВиК Хасково, ВиК Враца, ВиК Сливен, ВиК Ловеч, ВиК Варна, ВиК Перник, ВиК Габрово, ВиК Монтана. От тях 5 ВиК дружества имат активна процедура по ЗОП за избор на доставчик на електрическа енергия, която тече в момента – ВиК Сливен, ВиК Ловеч, ВиК Варна, ВиК Перник, ВиК Габрово.

7 ВиК дружества са обявили обществени поръчки за избор на доставчик на електрическа енергия, но те са прекратени към дата 05.10.2021 г. поради липса на интерес от страна на доставчиците заради новите цени на пазара – ВиК Сливен, ВиК Разград, ВиК Добрич, ВиК Шумен, ВиК Перник, ВиК Ловеч, ВиК Монтана.

ВиК секторът се нуждае от навременни и адекватни мерки от страна на държавата, за да продължи да осигурява непрекъснато и качествено водоподаване към населението.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: