Техническо оборудване на сгради: с обединени сили излизаме от сивата зона

Solar-Computer

LuArtX и Solar-Computer обединяват усилията си в техническото оборудване на сгради и създават свързана среда за планиране на по-устойчиво строителство. Изчисленията и симулациите за техническото оборудване на сгради продължават да придобиват все по-голямо значение. LuArtX IT GmbH, компания с дългогодишен опит в разработката на софтуер за автомобилната индустрия,  обединява усилията си с доставчика на софтуер за изчисления и симулации в строителната индустрия – Solar-Computer GmbH.

Предмет на сътрудничеството им е техническото оборудване на сгради в контекста на дебата за целта от 1,5°C глобално повишаване на температурата, при който става дума и за възможно най-точния екологичен баланс, включително на сгради и фабрики. Тук се появява ключовият термин „сива енергия“, който се фокусира върху невидимата част от общото потребление на ресурси, свързана с производството, транспортирането или съхранението на строителни материали и оборудване. С новата версия 2021.5 на своя Factory Suite CARF, LuArtX поддържа съвместимия с BIM климатично неутрален процес на планиране по особено устойчив начин. CARF е базиран на BIM платформата за координиране MicroStation от Bentley Systems. Това решение с неговите CAD функции показва ясно своите предимства тъкмо в по-късните фази на планиране, когато се уточняват детайлите. LuArtX превръща това технологично предимство в печалби на пазарни дялове.

Анализ само на един клик разстояние

Инженерното съдържание за техническото оборудване на сгради вече е достъпно почти на една ръка разстояние благодарение на дълбоката интеграция на изчислителните програми от Solar-Computer в CARF. Свързването на изчислителното ядро ​​от Solar-Computer с CAD ядрото от MicroStation прави това възможно.

Solar-Computer

Нека вземем за пример работния процес по проектирането на мрежа от отоплителни тръби. Първо, компонентите като преградни клапани се поставят от CARF библиотеката в CAD. След това потребителят щраква върху иконата „Стартиране на изчислението“ и компонентите се проектират според предварително зададените  геометрични и произтичащите от тях условия, свързани със загубата на налягане. Резултатите от анализа като размери на клапаните, настройки или загуби на налягане се записват обратно в CAD модела. Там се показват и двете версии (преди и след изчислението). След това потребителят решава кои стойности всъщност иска да използва. Данните, определени в Solar-Computer, се появяват като стойности в CARF с опция за редактиране.

Техническо оборудване на сгради: стандартите показват пътя

Инструментите на Solar-Computer извършват изчисления, съобразени с нормите. Те включват статичното изчисление на топлинния товар в съответствие с DIN EN 12 831-1 или изчисляване на динамичното топлинно натоварване в съответствие с VDI 6020.

„Но клиентът също така има избор на по-прецизен, динамичен метод за изчисление, с помощта на който е възможно да се отбележат условията, които възникват в реалността (например точни климатични условия по отношение на външната температура и слънчевото греене, източници и поглъщатели на топлина, критерии за комфорт),“ казва Феликс Розендал, управляващ партньор в Solar-Computer,  и посочва нарастващия интерес към този подход.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: