Строителството се нуждае от гипс – призив към местните източници

gips

Различни германски асоциации от строителния бранш излязоха със съвместен призив за осигуряване на гипс от местни източници: „Заедно с опазването на околната среда и климата искаме да намерим начини да продължим да разполагаме с необходимите количества от нашия доказал се гипс“, призовава председателят на Федерална асоциация на германските строителни компании.

В хода на усилията за намаляване на въглеродните емисиите беше решено (не само) в Германия да се премахнат изкопаемите горива. Скоро обаче едва ли ще има наличен гипс от системите за пречистване на димните газове на електроцентралите (FGD гипс), който досега е бил най-важният източник на суровини за германската гипсова индустрия. Със спирането от производство на електроенергията от въглища ще бъде прекъснат важен цикъл на метериалите, който е в интерес на местното строителство, но засяга и други отрасли на икономиката и сега трябва да бъде преосмислен.

В Германия гипсът се използва за важни медицински, строителни и други цели. Той формира основата на важни вериги с безброй работни места. Очаква се нуждата от гипсови продукти да се увеличи, особено в строителната индустрия, тъй като използването им служи и за важни социални цели като насърчаване на устойчиви, леки строителни методи, социално приемливо градско развитие и създаване на жизнено пространство.

Фирмите в гипсовата промишленост виждат себе си като част от решението, за да могат да отговорят на желаните от обществото строителните спецификации. Ето защо е важно да се осигури достатъчно гипс от местни източници. Браншът поставя на първо място оптимизирането на квотата за рециклиране и използването на местни, регионални природни гипсови находища, както се прави повече от 100 години и както е залегнало в закона за премахване на въглищата.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: