pixel

Системни покривни решения Тондах

Tondach

Да имаш покрив над главата си… това изначално желание, превърнало се с течение на времето в нарицателно, е неизменна част от живота на всеки от нас. Тези няколко думи далеч не илюстрират единствено нуждата от място, където да се скрием от лошото време или да оставим вещите си, а означават много повече. Домът е мястото, където създаваме нашите спомени, там се чувстваме в свои води и сме свободни да бъдем себе си, там прекарваме някои от най-ценните и незабравими моменти в живота си.

Значението, което домът има за всеки от нас, е неоспоримо и именно заради това усилията, които влагаме за неговото създаване, и още повече за неговото съществуване, винаги са важни и няма как да бъдат подценявани. Това е и една основна истина, която изповядваме в Тондах – всеки човек  заслужава сигурност, спокойствие и възможност да създаде своя личен свят под дълговечен и надежден покрив. Прекрасно, наистина! Но как се случват нещата на практика?

За да бъде един покрив надежден и да отговаря на всички изисквания за качество и безопасност, трябва да бъдат изпълнени стриктно всички стъпки при изграждането или реновирането му. И преди всичко – отделните компоненти, които го съставят, трябва да бъдат свързани хармонично по между си, като по този начин изграждат цялостна покривна система. Използването на керамични керемиди Тондах в комбинация с керамични и некерамични аксесоари е гаранция за постигане на здравина, функционалност и отлично качество на покрива и всички негови елементи.

Широко разпространено е схващането, че качеството на покрива се определя предимно от избора на материал, с който ще бъде покрит. В действителност обаче, това решение е само малка част от цялостния процес на строеж или реновация, като са на лице и други фактори, които имат своето определящо значение. Важно условие е всички отделни елементи да функционират в синхрон по между си и да се допълват, за да могат да изпълняват предназначението си по най-добрия начин.

Покривът е цяла система и за да функционира като такава, е необходимо да бъдат прилагани системни решения, които са запазено ноу-хау на Тондах. За да работи нормално покривът, трябва да бъде изградена цялата покривна система, състояща се не само от керамични керемиди и аксесоари, а и допълнени от подпокривни пародифузни мембрани, носещи и контра летви (т.нар „двойна скара“), снегозадържащи керемиди, вентилационни керемиди, крайни/начални керемиди, некерамични системи за снегозадържане, начални капаци, тройници, четворници и т.н.

Tondach

Прилагането на т. нар. некерамичен тунинг също е от ключова важност, като част от решенията, които Тондах предлага, са вентилираща лента под билата за сухия монтаж, скоби за керемиди и капаци, летводържатели, защитна мрежа против птици, различни елементи за вентилация, самовулканизиращи се ленти, завършващи алуминиеви лайсни, обшивка за комин и т.н.

Tondach

Ще обърнем малко повече внимание на два от основните компоненти, които имат определящо значение за цялостната покривна конструкция. Един от тези компоненти е вентилацията на пространството под покривното покритие. Наличието на ефективна вентилация спомага за това покривът да работи като система, а непрекъснатият вентилационен поток от стряхата на покрива към билото позволява обдухването на дървената конструкция и същевременно нейното охлаждане.

При различните цветове керемиди има и различна степен на нагряване от слънцето и съответно при някои от тях има по-голяма необходимост от охлаждане на пространството под покривното покритие. Вентилацията изпълнява и ролята на естествена топлоизолация, а друг положителен ефект е отвеждането на водните пари, които се акумулират от естествената човешка дейност под покрива.

Осигуряването на вход и изход на въздуха е необходимо условие за осигуряване на ефективна вентилация. При билото това се постига чрез сух монтаж на капаците, вентилационна лента под капаците на билото, както и чрез поставянето на вентилационни керемиди. Техният брой се определя според наклона и големината на покрива, като целта е да се направи възможно циркулирането на въздуха и проветрението на покрива под керемидите. В практиката обикновено се слага по 1 вентилационна керемида на 5 м2. При стрехата, в зависимост от избрания начин на отвеждане на водата в улуците се поставят различни елементи за вентилация. Друго полезно качество на вентилацията на пространството под покривното покритие е изсушаването на възможния конденз, който може да се появи при температурни разлики (ден/нощ) от долната страна на керемидите.

Tondach

Вторият основен елемент от цялостната покривна система, който е неотменна и задължителна част от нея, е пародифузната мембрана или т.нар. подпокривно фолио. То защитава подпокривното пространство от проникване на вода под конструкцията и позволява безпрепятственото преминаване на естествените пари от човешката дейност под покрива и излизането им към канала за вентилация на пространството под покривното покритие.

Важно е да бъде осигурена водоплътността на пародифузната мембрана, като към нея са предвидени и допълващи аксесоари като двойно залепващи самовулканизиращи се ленти, служещи за допълнително уплътняване на пироните, които пробиват мембраната при монтажа на носещите летви. Пародифузните мембрани, предлагани от Тондах гарантират водоустойчивост, паропропускливост, термостабилност, устойчиви са на стареене и притежават механична здравина, като благодарение на тези качества спомагат за сигурността и защитата на цялостната покривна система.

Tondach

От съществено значение за качеството на пародифузната мембрана е материалът, от който е направена. Структурата на пародифузните мембрани на Тондах е трислойна, за да се подсигури максимално висока степен на качество. Покривният слой на мембраната отговаря за нейната механична и UV защита, средният слой или същинската мембрана, представлява най-важната част на фолиото и е паропропусклива и водонепропусклива, а третият слой е защитен и осигурява механичната защита на фолиото от долната му страна.

Ако можем да обобщим с няколко думи, то те ще бъдат „сигурност, спокойствие, защита и цялостност“. Сигурност за нас и семействата ни и спокойствие у дома, защита при неблагоприятни климатични условия и цялостност на изпълнението чрез системни покривни решения. Всичко това може да бъде осигурено с керамичните керемиди и аксесоари Тондах, които предоставят високо качество на изпълнението, богато разнообразие от цветове и форми, както и спазване на най-високите изисквания за сигурност.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: