Противодейства ли рециклирането на недостига на строителни материали?

reycyling

Първите признаци на недостиг на строителни материали станаха видими в края на 2020 г. Ситуацията обаче се влоши драстично от началото на 2021 г. Спадът в търсенето през първата половина на 2020 г. беше последван от изтичане на материали през втората половина на годината. Стигна се до „ефекта с тоалетната хартия“ – много компании са напълнили складовете си до горе и трупат запаси. Освен това все още има нарушени вериги за доставка. Практиката за набавяне при необходимост, която се култивира от години, изглежда вече не е актуална. Вместо това хамстерните покупки се извършват веднага щом материалите са налични.

С рециклиране срещу недостига

В хода на това развитие на рециклирането отново се обръща повече внимание. По-конкретно става въпрос за бетонни плочи, таванни панели, плочки, прозорци и разбира се, за прекомерно поскъпналите суровини като мед и алуминий.

Предпоставка за използването на рециклирани строителни материали е задължителната еквивалентност на техните структурни свойства в сравнение със строителните материали, произведени от първични суровини.

Друг важен критерий е тяхната екологична съвместимост. Рециклираните строителни материали не трябва да отделят замърсители, които имат отрицателно въздействие върху качеството на почвата и подпочвените води.

Рециклиране на прозорци и врати

Компанията Biotrans от Швертен е специализирана в рециклирането на прозорци. През 2018 г. тя събра внушителните 14 000 тона стари прозорци. Прозорците обикновено попадат в контейнерите на Biotrans с рамки (дърво, PVC, метал), стъкло, фитинги и капаци. Следователно старите прозорци се считат до голяма степен за смес. Всички материали са разглобени и рециклирани на 95% – 65 % като материали и около 30 % енергийно. Разделят се на PVC, дърво, армираща стомана, алуминий, други цветни метали и стъкло.

PVC прозорците с отстранено стъкло, например, се нарязват при Biotrans на метални ленти и след това се предават на Veka-Umwelttechnik. Съгласно наредбата за дървесни отпадъци дървените прозорци се събират, отстранява се стъклото, нарязват се и се озовават за термично рециклиране с комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия.

Проблем се появява при PVC с ниско съдържание на олово, което вече не може да се рециклира съгласно законодателството на ЕС.

Липса на пясък. Газобетон, направен от рециклиран материал?

Пясъкът за строителството отдавна не е толкова много, колкото песъчинките край морето. Ето защо производителите биха искали да преминат към алтернативни материали.

В проекта BauCycle институтите на Fraunhofer за строителна физика IBP, за материален поток и логистика IML, за околна среда, безопасност и енергийни технологии Umsicht и за оптика, системни технологии и оценка на изображения IOSB са си поставили задачата да рециклират строителните отломки, да генерират устойчив ресурс от минералната смес и да покажат възможните приложения за строителство на сгради.

Целта е да се рециклират частици от минерални строителни отпадъци, които са по-малки от два милиметра. В проекта изследователите се занимават с цялата верига на стойността – от разработването на иновативни процеси на сортиране и висококачествени строителни материали до установяването на борса за суровини.

В първата стъпка се сортират отломките с разнороден състав. Разделят се селективно преди всичко гипсовите частици, тъй като представляват решаващ критерий за рециклиране на бетона.

Втори живот за старата дървесина

Понастоящем дървеният материал също е в недостиг. Досега материалът почти или въобще не е рециклиран и не се използва повторно. Обикновено това се случва чрез раздробяване на отпадъчното дърво и превръщането му в ПДЧ.

Причината е действащата в Германия наредба за отпадъците от дървесина. Тя вижда еднакви алтернативи в рециклирането и изгарянето. Сега обаче предстои изменение, което трябва да благоприятства рециклирането. Така ще бъдат обхванати вече залепеното или боядисаното отпадъчно дърво.

Сложното сортиране на отпадъчна дървесина прави рециклирането твърде скъпо в сравнение с използването на новото дърво. При настоящите високи цени може и да настъпи промяна. Следователно рециклирането има потенциала за значителен положителен принос в отделни области. Това обаче не е ефективно средство за борба с настоящия недостиг на строителни материали на строителните обекти.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: