pixel

Правителството отваря широко вратите за незаконното строителство

закон

След като една от първите мерки на парламента беше да наложи мораториум върху събарянето на незаконните строежи, но впоследствие идеята беше изоставена, сега правителството се готви да отвори широко вратата за незаконното строителство със спорни промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ), предназначени да улеснят бизнеса. Това става ясно от публикуваната стенограма на правителственото заседание, на което бяха одобрени 24 мерки за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса. По-голямата част от предложенията са направени от страна на бизнеса, администрацията на Министерския съвет и гражданите.

Вносител на доклада е вицепремиерът по икономическо развитие Даниела Бобева. Срещу спорните промени в ЗУТ са се обявили министерствата на регионалното развитие и на инвестиционното проектиране. Премиерът Пламен Орешарски също ги намира за основателни. Той отбелязва, че „има логика като защита срещу незаконно строителство, а не като облекчаване на бизнеса, защото в някои случаи облекчаването на процедурите може да означава стимулиране на незаконно строителство“.

Част от 24-те мерки не са съгласувани с отделните министерства, за други пък не е взето становище от засегнатите страни, затова е спорно какъв ще е ефектът от тяхното прилагане и дали изобщо ще могат да се случат на практика. В такъв дух се изказват и министрите на финансите, на правосъдието и на икономиката, както и зам.-министърът на екологията.

Препоръката на премиера Орешарски е спорните промени да бъдат обсъдени още веднъж и тогава да се одобри решението. На практика обаче това не е изпълнено и е останал първоначалният вариант, ако се съди по публикувания окончателен вариант на документа. Според него до две седмици отговорните министерства трябва да направят съответните промени в законите. План графикът предвижда в началото на септември измененията да се внесат в парламента и да станат факт най-късно до края на октомври.

Спорната промяна

В момента съгласно ЗУТ инвестиционните проекти се съгласуват и одобряват въз основа на представен предварителен договор с всяко от експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура, а за въвеждането им в експлоатация е необходим и окончателен договор. Тази промяна беше направена в закона през 2003 г., за да се спре незаконното строителство на жилищни сгради „в полето“ без вода, канал и ток.

Сега се предвижда предварителният договор да отпадне.

„Редът да има предварителен и окончателен договор работи за потребителите, защото практиката показва, че инвеститорите са тези, които обикновено успяват да се измъкнат и остават впоследствие проблемите за решаване на самите ползватели на сградите. Това е гаранция, че ще има контрол и няма да позволи строителство на сгради там, където няма техническа инфраструктура“, казва зам.-министърът на регионалното развитие Добромир Симидчиев. Той твърди, че след въвеждането на този режим в ЗУТ, незаконното строителство е намаляло в огромна степен. Симидчиев отбелязва още, че предварителните договори с експлоатационните дружества не натоварват бизнеса, защото са безплатни.

Министърът на инвестиционното проектиране Иван Данов подкрепя Симидчиев. Според Данов са нужни промени в Закона за концесиите, по който концесионерите получават право да ползват инфраструктурните мрежи.“Там е всъщност проблемът, а не в издаването на тези разрешения“, казва Иван Данов, без да изясни защо. С аргументите им се съгласява и премиерът Орешарски.

Въпреки това в окончателния вариант на документа остава предложението на вицепремира Даниела Бобева. Тя предлага замяната на предварителния договор с представяне на удостоверение от експлоатационните дружества за възможността да свържат обекта към мрежата на техническата инфраструктура, като срокът за издаване на това удостоверение става 7 дни.

Предлага се още да се проведе дискусия по възможността цялата процедура по издаване на разрешително за строеж и въвеждане на обекта в експлоатация да се организира като комплексна. Това означава, че услугата се заявява от инвеститора пред компетентния орган – община, областен управител, министъра на инвестиционното проектиране, министъра на регионалното развитие, който организира по служебен път получаването на становището на експлоатационните дружества.

За отговорник на тези промени в ЗУТ е посочено Министерството на инвестиционното проектиране, което трябва да подготви промените в ЗУТ за две седмици. В момента единственият служител на това министерство е министър Данов, като ведомството му все още няма дори сграда, защото Агенцията за приватизация все още не е дала официално съгласието си за ползване на сградата на ул.“Съборна“ в центъра на София.

Съкращават сроковете за докладите по ОВОС

Друга мярка предвижда значително съкращаване на сроковете по процедурите по оценка за въздействие на околната среда (ОВОС). Оценката за качеството на доклада по ОВОС се съкращава от 30 на 14 дни, а тази за взимане на решение от компетентния орган по ОВОС от 45 на 30 дни.

Зам.-министърът на околната среда Чавдар Георгиев предупреждава, че тези срокове няма как да бъдат спазени. „Ако съкратим срока, ще задължим този, който осъществява ОВОС, да извърши необходимите организационни и публични мероприятия в почти невъзможно време“, казва Георгиев.

Мярката ще има по-скоро пожелателен характер, защото и сегашните срокове не се спазват, коментира Тома Белев от „Зелени Балкани“ пред Mediapool. Според него проблемът е, че докладите по ОВОС са обемна документация, която понякога надхвърля хиляди страници, и за да се спазят съкратените срокове, ще е необходимо да бъдат назначени още служители в министерството.

Ресторанти и барове без звезди

Предлага се още да отпадне категоризацията на ресторанти и барове. Причината е, че от тази възможност са се възползвали едва 2781 заведения при регистрирани 31 435.

За туристическите хижи се предлагат два варианта – отпадане на категоризацията им или прехвърлянето им от Министерството на икономиката към Българския туристически съюз. Окончателното решение ще се вземе след публично обсъждане, предвижда правителственото решение.

Правят се промени и при регистрацията на туроператори и туристически агенти. Тази услуга е ползвана 145 пъти. Заради тромавата административна процедура се предлага срокът за разглеждане на документите и за вписване в регистъра да бъде намален от два на един месец. Предвижда се при непроизнасяне в срок на експертната комисия да се въведе принципът на мълчаливото съгласие. Предлага се още облекчаване на изискванията за ценз и стаж на управителя на фирмата, както и тези спрямо помещението, използвано за офис. Освен това, отнемането на регистрация да остане крайна мярка, като за целта да се въведат и други санкции.

Министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнов не възразява срещу направените предложения, но отбелязва, че не е съгласувано с ведомството му. „Може би е важно, все пак аз отговарям за туризма, да имаме и становище на Министерство на икономиката и енергетиката. Виждайки ги сега, подкрепям една част от тях, но е важно да имаме мнението на самите експерти“, казва министър Стойнев.

Същото мнение застъпва и вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида Златанова. „Една от мерките е проект на изменение на Административно-процесуалния кодекс, която в последния момент е вменена на Министерство на правосъдието като задължение. Ние не знаем какво трябва да изменяме. Хубаво е, може би, да се срещнем, за да разберем кой го е поискал и в каква посока, защото нямаме информация каква промяна е необходима, в какъв обем. Що касае административното правосъдие, хубаво е то да бъде част от промените от цялостната стратегия за реформа на съдебната система, каквато ще имаме през ранната есен“, заявява Златанова пред колегите си на правителственото заседание.

Облекчават гражданите за сметка на общините

Правителството предвижда още да бъдат облекчени гражданите за сметка на общините чрез премахване на таксата за услугите по издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към съответната община. Това ще стане с промени в Закона за местните данъци и такси.

В момента всяка община въвежда различна такса за тази услуга. Най-скъпо струва в Благоевград, като експресното вадене на такъв документ в рамките на един ден става срещу 30 лв. В Бургас например същата услуга, но в рамките на седем дни, струва само 2 лв. Най-често този документ е нужен, за да послужи пред друга администрация в същата община. Правителството мотивира искането за премахване на таксата с аргумента, че приходната администрация не събира такси за издаване на подобни удостоверения.

Финансовият министър Петър Чобанов отбелязва, че по принцип подкрепя мярката, но „въпросът е какво мислят общините“, за които това означава по-малко приходи.

Бобева: Тези мерки са въпрос на политическа воля

„Тези мерки нито са нови, нито аз съм ги измислила“, отговаря на критиките вицепремиерът Даниела Бобева, вносител на доклада. По думите й те са съгласувани с „асоциацията на общините“. Бобева обяснява, че голяма част от мерките са били приети още по времето на правителството на ГЕРБ, но заради съпротивата на администрацията не са се случили на практика.

„Така че, тук въпросът е за политическа воля“, обобщава Даниела Бобева. Тя уточнява, че това е първият пакет от „безспорни мерки“, като в момента се подготвя втори от още 70, предложени от областните управители.

„Молбата ми е в рамките на тази една седмица да се уточнят с дирекцията по административната реформа, които готвят този пакет, където има разумни съображения – да се вземат предвид, но трябва да знаем, че имаме политическа воля да намаляваме режими, да намаляваме срокове и това е в изпълнение на нашата програма“, казва Бобева.

Източник: mediapool.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: