pixel

По-екологични бетонни компоненти – мисията възможна

MIN-LOOP

Изследователи от Техническия университет в Кайзерслаутен разработват по-екологични бетонни компоненти. Вместо полистиролова пяна (стиропор), към строителния материал трябва да се добави минерална пяна, направена от рециклиран пясък. Така компонентите могат да бъдат по-успешно подадени обратно в кръговрата на материали.

Екипът изследва механичните и структурни свойства на бетонните тавани. Полистиролът е направен от минерално масло при висок енергиен разход и поради лекото си тегло се използва в различни области. Например, в строителството на къщи при така наречените хибридни тавани сандвич – т.е. сглобяеми таванни елементи. За производството им сглобяемите полистиролови панели са интегрирани в бетонното напречно сечение.

Минерални пени от рециклиран пясък

MIN-LOOP

Проблемът се състои в това, че тези пени се рециклират трудно или това изобщо не се случва. Така компонентите се връщат в кръговрата на материалите само отчасти. Екипът, който е част от новия изследователски проект „MIN-LOOP“ и е ръководен от професор Матиас Пан, изследва как полистиролът може да бъде заменен. Разглеждат се различни минерални пени, които се състоят от обикновен пясък.

„Те могат да бъдат върнати обратно в цикъла“, обяснява Пан. Но тъй като пясъкът е природен ресурс, който също става все по-оскъден, учените възприемат нов подход. Те разчитат на рециклиран пясък. От него трябва да се произведе минерална пяна и да се интегрира в таваните.

Механичните и структурни свойства на материала и конструкцията се изследват при лабораторни условия. Екипът би искал да знае как стои въпросът с топлопроводимостта, както обяснява ръководителят на изследването Щефан Карстен. Това е важно за отоплителните и охладителните системи в сградите. „Минералната пяна трябва да е равностойна на полистирола“. Само тогава би представлявала интерес за бъдеща употреба.

В работата по „MIN-LOOP”, освен Техническия университет в Кайзерслаутен, участват още Институтът за строителни материали към Техническия университет в Дармщат и компании от бранша. Проектът се финансира и от Федералното министерство на образованието и научните изследвания на Германия.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: