pixel

MBCC Group и Sopro предупреждават за проблеми с доставката и повишаване на цените

money

Понастоящем много отрасли на икономиката, и по-специално химическата промишленост, изпитват изключителен недостиг на суровини, придружен в някои случаи от огромно увеличение на цените на важни заготовки. Според представители на браншовете, фактът, че изискванията към суровините вече не могат или поне не напълно да бъдат удовлетворени, се дължи на различни фактори:

– максималното използване на капацитета на глобалните производители на суровини,
– невъзможността на важни производители да извършват доставки, много от които са докладвали за форсмажорни обстоятелства,
– спиране, поради поддръжка, което ограничава производството в различни предприятия на големи производители,
– динамично развитие, особено на азиатските пазари,
– промени в производствените условия, поради Covid-19,
– прекъсвания или ограничения на веригите за доставка (липса на товарно пространство, недостиг на морски контейнери и палети, временна блокада на Суецкия канал).

Тези събития имат преки последици за способността за доставка и разчетите на много строителни доставчици.

MBCC Group (по-рано BASF Construction Chemicals) наскоро обяви, че ще повиши цените на всички продукти Master Builders Solutions в Европа със средно от 5 до 17%.

И Sopro Bauchemie GmbH не изключва възможността някои продукти да се доставят само в ограничени количества през второто тримесечие на 2021 г. или няма изобщо да се доставят, макар че те са добре запасени и всички продукти все още могат да бъдат предоставени в достатъчни количества. Освен това, Sopro допуска, че може да бъде принудена да коригира през годината цените на продукти, които все още се доставят, но са поскъпнали, заради суровините.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: