pixel

Кръстосана къща от Clavel

krustosana kushta

Къщата по проект на архитекти Clavel е изградена във високата част на жилищен район в околностите на град Мурсия, Испания. Уникалната кръстосана къща разкрива гледки към съседните планини Сиера де ла Пила и Вале дел Рикоте. Идеята се поражда като отговор на неопределеността и хаоса на гъсто населения район и с мисъл да осигури прекрасни гледки към околността. Идеята е първото ниво да е ориентирано към градината, а горната част да осигури превъзходни гледки на обитателите, място за почивка и размисли и улеснен достъп на слънчевата светлина.

Концепцията се материализира чрез геометрична игра – завъртането на двата елемента. Крайният резултат е сграда, която сякаш е построена от блокчета LEGO , които лесно се подреждат и разместват. Поставените един върху друг елементи са с дължина 20 метра, и височина 5 метра. Те са завъртени на 35 градуса, така че краищата им да сочат към най-привлекателните гледки, като в същото време образуват конзоли с дължина 10 метра.

Конзолите и ъгълът, под който са завъртени, осигуряват необходимата слънчева защита на фасадата и басейна.

Експресивността на този дизайн, който изглежда доста елементарен на пръв поглед, се подсилва от дискретното разграничение на двете части – краищата са заоблени и следват ориентацията на основните отвори на всяко ниво, подсилвайки автономния характер на обемите. Съответно – на приземния етаж, заоблените ръбове рамкират големия панорамен прозорец, гледащ на североизток, съобщава arhitektura.bg.

На горния етаж подобно решение е приложено по отношение на надлъжните ръбове на стаята, където тези отвори откриват гледки от двата края на модула. По този начин се постига и редуциране на контактната повърхност между двете части и подсилване на продълговата им форма.

Контактът със земята следва същата линия и механизъм на завъртане. Трета, вградена в земята част, продължава към басейна и е завъртяна спрямо двата модула на къщата, за да съдейства за преход между градина и жилище.

Повърхността на бетонните основи е обработена с цел осигуряване на контраст между външната обвивка, която е от по-грубо покритие, докато интериорът се отличава с гладки повърхности.

krustosana kushta

hshgfhsfhg

krustosana kushta

Строители.бг

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: