pixel

Без поледица през зимата, но с грижа за природата

Eis 1

Употребата на сол (NaCl, натриев хлорид) за обезледяване през зимата има редица недостатъци – токсична е за дърветата и растителността, вреди на почвената структура, натрупва се в подпочвени и надпочвени води и има силно корозионно действие върху настилки от бетон или метални конструкции и автомобили. В редица държави употребата ѝ е изцяло забранена или силно ограничена.

Ето защо търсенето на алтернативни варианти за ефективно обезледяване през студените месеци е от съществено значение за опазването на околната среда, както и за спестяване на бъдещи разходи за възстановяване на увредени настилки или превозни средства. Целта е да се постигне най-добрият възможен компромис между изискванията за сигурност и безопасност при поява на лед, икономичност и грижа за природата.

Пример за подобно решение е предлаганият от швейцарския производител Landor продукт – Viaform. Той е създаден на основата на органични соли на мравчена киселина и съответно принадлежи към формиатите. Viaform е нетоксичен за животни, растения и водни организми, биоразградим е и не съдържа азот и хлор. При използването на екологично чисти средства срещу леда може да се избегне увреждането на повечето метали, подови настилки и бетонни конструкции.

VIAFORM LIQUID

От особено значение е употребата на формиати за обезледяване на площади, пешеходни и велосипедни пътеки, паркови алеи, които често са заобиколени от чувствителни зелени площи. Въздействието на препарата е бързо, надеждно и продължително.

Viaform се предлага като гранулат или в течна форма. Редица общински служби в скандинавските страни, Германия и Австрия вече се възползват от предимствата на органичната сол при зимната поддръжка на териториите си. Препаратът намира приложение и на строителни площадки, в зоологически градини, паркови зони, лескостопански обекти, хотели, здравни заведения и др.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: