pixel

АПИ обяви процедура за изграждане на тунел под Шипка

tunel

Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира обществена поръчка за проектиране и строителство на обект: „Обход на гр. Габрово от км 20+124,50 до км 30+673,48, включително тунел под връх Шипка“  с индикативна стойност 267 225 010 лв. без ДДС. Към настоящия момент не е осигурено финансиране за изпълнението на обекта, но се планира да бъде предложен в новата Оперативна програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027. Тунелът под връх Шипка е сред приоритетите на страната до 2022 г. Неговата дължина ще е 3,220 км, което го прави най-дългото тунелно съоръжение, изграждано в България. Веча са приключени отчуждителните процедури и има решение по ОВОС.

Срокът за подаване на оферти за участие в откритата процедура е 5 декември.

Мащабният проект за изграждане на Обходния път на Габрово, водещ към бъдещия тунел под Шипка, е разделен на 5 етапа и се изпълнява в две фази. Пред финал е първата фаза, която включва строителството на 4 участъка от обекта и етапна връзка с обща дължина 23,25 км, както и изработването на разширен идеен проект за тунела под връх Шипка (3,22 км).

Втората фаза обхваща строителството на петия участък от път ІІІ-5004 „Обход на гр. Габрово“, включително и на тунела под Шипка. Общата дължина е 10,553 км, съставена е от 5 тунела, от които най-дългият е 3.2 км. За участъка са налични Предварителен технически проект за обект: „Път ІІІ-5004 „Обход на гр. Габрово“ от км 20+120 до км 30+673,48“, както и Разширен идеен проект за: „Тунел под връх Шипка с дължина 3220 м от км 24+400 до км 27+620“.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: