pixel

За три години санират 200 блока

саниране

„Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по проект „Енергийно обновяване на българските домове“ възлиза на 50 млн. лв. За 3 години с над 50 млн. лв. ще се подобри не само сградният фонд на около 200 блока, но ще се даде възможност на бизнеса да участва пряко в техния ремонт.”, каза Десислава Терзиева министър на регионалното развитие по време на официалното откриване на информационна кампания относно проекта.

Ползите от проекта не се ограничават само до намаляване на енергопотреблението и икономия на разходите. „Обновените по проекта сгради ще придобият изцяло нов и модерен облик, ще бъдат обновени и входовете на сградите. Резултатите, които очакваме са: 6 100 обновени жилища; 13 500 облагодетелствани жители и намаляване на разходите за енергия с 40-60%.”, допълни министър Терзиева.

Собствениците на жилища във всяка одобрена за финансиране сграда ще получат безвъзмездно 75% от стойността на дейностите, необходими за енергийно обновяване. Техническото обследване, техническият паспорт и обследването за енергийна ефективност ще бъдат на 100% платени от ОП „Регионално развитие”.

В периода 10 септември – 23 октомври 2013 г. информационни дни ще се проведат в общо 36 града.

Източник: fakti.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: