pixel

За 2 години не е санирана нито една сграда

sanirаne

За последните две години не е била санирана нито една сграда и не е проведен търг за ремонт в рамките на проекта „Енергийно обновяване на българските домове“. Това стана ясно на днешния отчет на министъра на регионалното развитие Десислава Терзиева пред журналисти. „Получени са 15 оферти, които в момента се разглеждат. Догодина ще имаме първите две санирани сгради в изпълнение на проекта”, каза Терзиева.

От ноември 2013 г. е увеличен гратисният период при предоставяне на кредити от „Фонда за жилищно обновяване“ от 6 месеца на една година. През този период не се дължи лихва и главница по кредите.

През 2014 г. ще бъдат стартирани тръжните процедури за избор на проектанти и строители за обновяване на близо 180 сгради. Двете процедури ще бъдат с по 7 обособени позиции формирани на регионален принцип – съответно за шестте района за планирани и за град София. „С избраните изпълнители ще бъдат сключени рамкови споразумения и когато има готови за финансиране сгради ще пристъпим веднага към възлагане на проектиране, а в последствие и на ремонтните работи. По този начин ще се съкратят сроковете в сравнение с опцията да се провеждат множество отделни процедури”, обясни министърът.

В рамките на шестте месеца от юни до декември по трите програми за териториално сътрудничество, за които министерството е управляващ орган са разплатени близо 8.5 млн. EUR. За сравнение за цялата 2012 г. са разплатени около 10 млн. EUR. Размерът на загубените средства по трите програми за 2011 г. и 2012 г. в следствие прилагане на правилото n+3 е около 5.5 млн. EUR. „Тази година няма да загубим европейски средства”, каза Терзиева.

Източник: fakti.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: