pixel

Университет в Австралия ще черпи енергия от когенератори

когенератори

Централа за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия ще захранва австралийския университет Charles Sturt University. Местната фирма Clarke Energy Limited е спечелила договора за проектиране и изграждане на съоръжението.

Новото съоръжение се очаква да постигне 25% намаление на потреблението на енергия чрез самостоятелно производство на електрическа и топлинна енергия.

Обхватът на проекта включва инсталиране и поддръжка на централа за комбинирано производство на енергия, използваща газова когенерационна машина на GE, която произвежда до 637kWe електрическа мощност и постига обща ефективност от близо 80%.  В допълнение към това 705kWt възстановена топлинна енергия ще бъде доставяна за съществуващата мрежа за гореща вода във ВУЗ-а, осигурявайки гореща вода при температура 95 градуса. Това ще допълва съществуващите газови котли на университета и ще позволи намаляване на общото потребление на енергия на кампуса.

Самият когенератор е проектиран така, че да работи на принципа „включваш и работи“, тоест включва всички необходими спомагателни елементи. Фабрично тестван и предварително готов за моментално включване, той ще сведе до минимум времето, необходимо за монтаж и въвеждане в експлоатация.

Когенераторът ще бъде инсталиран в рамките на съществуващото котелно помещение, в което доскоро е имало два котела на въглища.

Източник: greentech.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: