pixel

Умни системи осветяват улиците

осветление

Само в Европа общините плащат годишно над 10 млрд. евро за осветление на улиците. Това на свой ред се превръща в повече от 40 млн. тона емисии на въглероден двуокис – колкото от 20 млн. автомобила. Не може ли това да се промени? Какво би станало, ако лампата знае, че идвате, и може да се включва и изключва сама? Това е визията на системата Tvilight, изобретение на холандския дизайнер Чинтан Шах. Решението му е просто – да създаде интелигентна, работеща само при необходимост осветителна система, разчитаща на безжични сензори. Уличното осветление се включва само в присъствието на хора, велосипеди или коли и остава изключено през повечето време. Технологията разграничава хора и животни като котки и мишки, така че да се избегне включването на лампите, когато това не е наложително.

„Tvilight се използва в четири общини в Холандия и една в Ирландия, а плановете са броят им да се увеличи драстично. Имаме запитвания от Израел, Турция, САЩ, Австралия, Индия и Япония. Проблемът не е в липсата на интерес, а във възможностите на екипа да осигури решения по цял свят”, казва дизайнерът.

Tvilight

Първоначалните изчисления са, че системата ще намали разходите за електричество и емисиите на въглероден двуокис с 80%, а поддръжката – с още 50% благодарение на интегрирания безжичен сензор, който позволява на лампите да уведомяват контролен център кога е време за подмяната или поправката им.

Източник: vestnikstroitel.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: