pixel

Столична община ще строи 71 социални жилища с европари

stolichna obshtina

Столичната община подаде апликационна форма за финансиране на проект за изграждането на социални жилища в кварталите „Люлин“ и „Модерно предградие“ по схема BG161PO001/1.2-02/2011 – “Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение” по ОПРР 2007-2013.

Проектното предложение е на стойност 5 млн.лв. и включва изграждането на 2 блока на територията на София – СМР дейности за довършване на бл. 959 в район Люлин, който представлява незавършен строеж, започнал още през 1991 г. и ново строителство на 1 жилищна сграда на територията на м. „Модерно предградие“, район „Връбница“. В тях ще бъдат разположени 71 обзаведени социални жилища /45 в район Люлин и 26 в район Връбница/, които ще осигурят битови условия за живеене и ще отговарят на изискванията за достъпна среда за хора с увреждания. В проекта са включени още мерки за благоустрояване на прилежащото околно пространство.

„Проектното предложение на Столична община предвижда прилагане на интегриран подход за повишаване на жизнения стандарт на хора в неравностойно и уязвимо положение, както и създаване на възможности на достъп до различни социални услуги.“ – коментира проекта зам.-кметът на София г-жа Ирина Савина.

Строители.бг

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: