pixel

Стартира търг за подготовка на предпроектни проучвания за доизграждане на АМ „Хемус“

магистрала

Източник: vestnikstroitel.bg

Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” стартира търг за подготовката на предпроектни проучвания за доизграждане на автомагистрала „Хемус”. Дейностите включват:

• преглед, оценка и сравнение на всички разработени до момента вариантни решения;

• оценка на необходимостта от актуализиране прогнозата на трафика и ако е необходимо изготвянето на нова прогноза;

• актуализиране на анализите разходи-ползи за вариантите, за които такива има, и изготвяне на нови за новите варианти;

• подготовка на формуляр за кандидатстване за финансиране на проекта по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020.

Идеен проект, ОВОС и предварителни археологически проучвания ще бъдат възложени веднага след като бъде потвърден окончателният вариант на трасето.

Индикативната стойност на договора е 1 250 000 лв. (без ДДС). Подготовката на доизграждането на автомагистрала „Хемус” ще се финансира по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.

Документацията за участие може да бъде изтеглена от сайта на НКСИП на адрес www.ncsp.bg.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: