pixel

Стартира информационна кампания по проекта „Енергийно обновяване на българските домове

САНИРАНЕ

Източник: cross.bg

Министерство на регионалното развитие и благоустройството официално даде старт на информационните дни по проект BG161РО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ в столицата.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Проектът обхваща 36 градски центрове и е с продължителност три години (2012-2015 г.). Общият размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 50 млн. лв.

„Целта на информационните дни, които стартираме утре в София, е да успеем да запознаем повече хора с предимствата и възможностите на проект „Енергийно обновяване на българските домове“. Стремежът ни е администрацията да отиде при гражданите, да им представи проекта и да отговори на всичките им въпроси. Нашите експерти ще бъдат на разположение през целия период на проекта, ще подпомагат и консултират желаещите на всеки етап от прилагането му“ каза Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството.

Информационни дни по проекта в град София ще се проведат в периода 17-20 октомври 2012 г. на следните локации:
17.10.2012 г. (сряда)
Пред Билетен център, НДК от 15 до 19 часа
18.10.2012 г. (четвъртък)
До входа на Метростанция Сердика, пред ЦУМ от 15 до 19 часа
19.10.2012 г. (петък)
ж.к. Младост, до магазин Била, от 15 до 19 часа
20.10.2012 г. (събота)
Пред Билетен център, НДК от 12 до 16 часа

За 3 години с над 50 млн. лв. ще се подобри не само сградният фонд на около 200 блока, но ще се даде възможност на малкия бизнес да участва пряко в техния ремонт. Друг важен ефект от тази програма е значителното намаляване на сметките за отопление, по-високата стойност на имотите, и не на последно място по-топли и красиви домове, посочи министър Павлова.

За всяка одобрена сграда собствениците ще получат финансова помощ до 50% от стойността на бюджета за обновяване на съответната сграда. От оперативната програма ще се покрият изцяло разходите за обследване за установяване на техническите характеристики на сградата, включително изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност, както и разходите за проектните мениджъри.

Във връзка с реализирането на проекта Фонд за жилищно обновяване (Корпоративна търговска банка) ще подпомага процеса по обновяване чрез предоставяне на нисколихвени заеми/банкови гаранции. Неговата цел е да подпомогне сдруженията на собствениците или отделните собственици на самостоятелни обекти в многофамилни жилищни сгради да осигурят техния дял от бюджета за обновяване на съответната сграда/блок-секция.

Основните критерии, на които трябва да отговаря сградата, са: да е многофамилна жилищна сграда и да е предназначена за постоянно обитаване, в която най-малко 60 на сто от нейната разгъната застроена площ се заема от жилища и която е с 6 или повече обособени самостоятелни обекти с жилищно предназначение съответно на 3 и повече етажа; сградата да е проектирана преди 26 април 1999 г.; сградата да се намира в град София.

Проект BG161РО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. Бенефициент по проекта е дирекция „Жилищна политика“ в МРРБ.

В рамките на проекта ще бъдат организирани четири информационни кампании – една през 2012 г., две през 2013 г. и една през 2014 г.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: