pixel

София първа по брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради

razreshenie za stroej

През четвъртото тримесечие на 2016 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1122 жилищни сгради с 5348 жилища в тях и 679 977 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 32 административни сгради/офиси с 80 113 кв. м РЗП и на 1538 други сгради с 1 053 669 кв. м РЗП. Това съобщи Националният статистически институт.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 5.2 на сто, докато броят на жилищата в тях се увеличава с 8.3 на сто, а общата им застроена площ – със 7.1 на сто.
Броят на разрешителните за строеж, издадени на административни сгради, спада с 37.3 на сто, а тяхната РЗП – с 15.5 на сто. Разрешителните за строеж, издадени на други сгради, нарастват с 31.5 на сто, а общата им застроена площ е повече с 48.3 на сто.
В сравнение с четвъртото тримесечие на 2015 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 6.3 на сто, броят на жилищата в тях – с 10.5 на сто, а разгънатата им застроена площ е повече с 15.5 на сто. Броят на разрешителните за строеж, издадени на административни сгради, спада с 34.7 на сто, но съответната им РЗП нараства с 20.1 на сто. При другите видове сгради се наблюдава увеличение на броя на издадените разрешителни за строеж с 33.3 на сто, както и на общата им застроена площ – с 59.4 на сто.
Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) – 200, Пловдив – 163, Варна – 133, и Бургас – 88. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 1974, Варна – 1191, Пловдив – 756, и Бургас – 306. През четвъртото тримесечие на 2016 г. е започнал строежът на 720 жилищни сгради с 3785 жилища в тях и с 472 837 кв. м обща застроена площ, на 20 административни сгради/офиси с 11 602 кв. м РЗП и на 536 други сгради с 450 393 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради са с 13.3 на сто по-малко, докато броят на жилищата в тях се увеличава с 20.4 на сто, а общата им застроена площ – с 19.5 на сто. Започнатите административни сгради и разгънатата им застроена площ бележат спад съответно с 37.5 и 44.6 на сто. Броят на започнатите други сгради намалява с 8.4 на сто, но тяхната РЗП е повече с 24.9 на сто.
В сравнение с четвъртото тримесечие на 2015 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 16.3 на сто, жилищата в тях – с 54.2 на сто, а разгънатата им застроена площ – с 45.8 на сто. Броят на започнатите административни сгради е без промяна, докато тяхната РЗП намалява с 81.8 на сто. Започнатите други видове сгради са повече с 14.5 на сто, а разгънатата им обща застроена площ нараства с 39.1 на сто.
Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив – 120 жилищни, 3 административни и 78 други сгради; Бургас – 121 жилищни, 3 административни и 25 други сгради; София (столица) – 113 жилищни, 3 административни и 16 други сгради; Варна – 95 жилищни, 4 административни и 22 други сгради.

Строители.бг

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: