pixel

Siemens определена за водещ доставчик на IoT платформи за умни сгради

Независимата компания за индустриални проучвания Verdantix определи Оперативно  направление Интелигентна инфраструктура на Siemens за водещ доставчик на платформи за Интернет на нещата (IoT) за интелигентни сгради. Докладът „Green Quadrant IoT platforms for Smart Buildings 2019“ оценява 13 компании, които Verdantix счита за ключови за оформянето на пазара, който все още е в начална фаза на развитие, но е силно конкурентен.

Според Verdantix благосъстоянието на обитателите, намаляването на разходите и оползотворяването на пространството ще са в основата на стратегиите в сферата на недвижимите имоти за следващата година. „Клиентите искат единен изглед на техните данни за сградите, за да генерират информация за спестените средства и да повишат производителността на служителите, казва Денис Калахан, главен анализатор във Verdantix.

„Радваме се, че Verdantix признава нашата пазарна позиция. Ние съчетаваме собствени разработки и придобити решения, за да реализираме амбициозната си визия за интелигентни сгради, каза Айке-Оливър Щефен, главен изпълнителен директор Solution and Service Portfolio в Siemens. „Определянето на Siemens като пазарен лидер е признание за нашите възможности да отговорим на променящите се изисквания на клиентите отвъд обикновеното наблюдение, анализ и контрол на услугите, свързани със сградите. Днес сградите взаимодействат, учат се и се адаптират, създавайки среда, която отговаря на навиците и нуждите на обитателите им“.

Verdantix подчертава, че Siemens е изградила впечатляваща екосистема от интелигентни сградни решения, като постоянно подобрява предложенията си за умни сгради, ориентирани към потребителя.

В центъра на цялостното и интегрирано портфолио за интелигентни сгради на Siemens е Navigator, платформата за облачни анализи. Тя събира, организира, визуализира и анализира данни за сградите, най-вече по отношение на енергийно потребление, устойчивост и ефективност на активите. Siemens предлага и други IoT приложения за сгради в своята екосистема, включително Comfy за анализ и подобряване на работното място, Enlified за IoT решения и сензорни технологии, продуктовата линия Siveillance за контрол на сигурността и достъпа, създаването на дигитален близнак с данни за строителните планове и реалното използване на сградата, както и системата за управление на сгради Desigo CC. Основната платформа за тези приложения е операционната IoT система MindSphere на Siemens, предназначена да свързва сградните активи и да поддържа интегрирането и анализа на данните от мониторинга в облака.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: