pixel

Ще връщат до 75% при саниране

sanirane

Санирането на жилищни сгради проект „Енергийно обновяване на българските домове“ за програмния период 2007-2013 г. да бъде увеличен от 50% на 75%. Това е заложено като искане в писмената процедура на Комитета за наблюдение на ОПРР 2007-2013 г. Останалите 25% ще се осигуряват със собствени или заемни средства от етажната собственост. Увеличената безвъзмездна финансова помощ покрива разходи за изготвяне на технически или работен проект, оценка за съответствието, строително-монтажни работи, авторски и строителен надзор, за осигуряване на необходимите разрешителни документи и за въвеждане на обекта в експлоатация. Досега собствениците имаха възможност да получат финансова помощ до 50%.

Все още не е ясно дали през следващия програмен период (2014-2020 г.), ще може да бъде осигурено финансиране по Оперативна програма в размер на 50%. За момента се очаква този процент да бъде по-нисък, което ще доведе и до малък интерес от страна на граждани към програмата.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: