pixel

Саниране само за 42 блока засега

саниране

Източник: fakti.bg

От началото на кампанията по подаване на документи за саниране на жилищни блокове са подадени 138 заявления. От тях 42 са одобрени, а 8 отхвърлени, сочат данните на Министерство на регионалното развитие и благоустройство. От одобрените сгради само две са панелки. Причините за отхвърляне на молбите са главно, че сградите са проектирани след 25 април 1999 г. Също така изискване, за да бъде одобрена дадена етажна собственост за 50% финансиране за саниране на блока е той да бъде на или над 3 етажа и обектите да са минимум шест. Най-голямата кооперация, която е кандидатствала за субсидия, е с общо 30 апартамента.

Южен централен район води класацията по подали молби – 35 броя. На второ място, с 34 подадени молби е София. Най-малък е интересът от северозападен район – 17. Интересът във Варна и Бургас също не е голям – съответно 10 и 6 подадени молби.

„През пролетта ще бъдат готови първите обновени сгради по проекта на ОПРР. Идеята ни бе именно за първите кооперации да се използва зимата за подготовка да се направи енергийно и техническо обследване, да се направи техническия проект. Изчисленията ни показват, че 50-те милиона лв. ще стигнат за около 200 сгради”, каза Десислава Йорданова, директор „Жилищна политика“ в МРРБ пред в-к „Монитор”.

Останалите 50% от сумата за саниране могат да бъдат взети като кредит с преференциална лихва от Фонда за жилищно обновяване към Корпоративна търговска банка. Документите за кандидатстване се разглеждат без такса. При одобрение и подписване на договора не се удържат комисионни за управление на заема. Парите трябва да се върнат до 10 години като има шестмесечен гратисен период за лихвата и за главницата.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: