pixel

С космически сателит ще следят незаконното строителство

сателит

Незаконните строежи ще бъдат следени от космически сателит. „От спътника ще се наблюдава всяка промяна върху територията и това ще улесни много работата на Дирекция „Национален строителен контрол” (ДНСК), каза Иван Данов, министър на инвестиционното проектиране.

Механизмът на следене е следният: на всеки две седмици се правят сателитни снимки на районите и се наслагват една върху друга. Там където има промяна системата индикира за нея в червено и се проверява дали въпросните изменения (т.е. строежи) имат разрешение или не. Целта на системата е да се регистрират незаконните строежи на възможно най-ранен етап. „Не бива да допускаме да се разбира за незаконния строеж, след като вече сградата е построена и се окаже, че инвеститорите са хвърлили парите си на вятъра”, коментира за в-к „Монитор” Данов.

Оптимистичният сценарий за завършване на новата кадастралната карта на България е тя да бъде завършена до 2017 г. „По-добре е да се работи малко по-бавно и качествено

и да не се създават проблеми на гражданите, на общините и на бизнеса. Верният кадастър ще даде възможност по-лесно да се изготвят общите устройствени планове на общините. Това пък от своя страна ще подобри шансовете им да ползват пари от еврофондовете”, обясни министърът на инвестиционното проектиране.

В кадастралната карта вече са добавени териториите от Зона „А” на крайбрежието ни, както и част от тези от Зона „Б”. Плановете са през 2014 г. всички 15 общини по морето да са с кадастрална карта.

Източник: fakti.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: