pixel

Проект със социална насоченост – пример за успешна практика между бизнеса и неправителствения сектор

Проект: „Изграждане на четири жилища в Община Костинброд”

Хабитат България, с подкрепата на Община Костинброд, изпълнява проект със социална насоченост за изграждане на четири броя самостоятелни едноетажни къщи, с близо 96 м² жилищна площ всяка, за млади семейства с непълнолетни деца и доказани жилищни нужди. Строителната дейност по проекта стартира в края на месец юни 2013г. и ще продължи до месец ноември 2013г. в имот, закупен от организацията в гр. Костинброд. Жилищата ще се изплащат за срок до 20 години, на равни месечни вноски на база себестойност, без оскъпяване, само с инфлационна корекция за периода. Организацията предвижда изграждане на две от жилищата през тази година, а останалите две през следващата 2014-та година.

Хабитат България привлича за изпълнението на проекта корпоративни партньори, така че значителна част от вложените материали да са на заводски цени. За Хабитат България партньорството с компанията Винербергер е пример за успешна практика между бизнеса и неправителствения сектор. За изграждането на къщите компанията-производител предоставя най-доброто решение, а именно използването на модерните и ефективни материали за изграждане на външни и вътрешни стени – керамичните блокове Porotherm и керемидите Tondach. По-този начин жилищата оптимално ще удовлетворят високите изисквания за енергийна ефективност, комфорт на обитаване и дълготрайност на строителната конструкция. Благодарение на използването на материали, притежаващи високи изолационни качества, проектът е отличен пример за енергийно-ефективно строителство.

Осигурява се също и участие на доброволци за по-голяма част от строителните дейности, което значително намалява разходите за труд. Организацията има дългогодишни традиции в работата си с международни групи от доброволци в рамките на програмата си Global Village. За предстоящите строителни дейности в град Костинброд се очакват доброволчески екипи от големи корпоративни компании, групи от ученици и студенти от цял свят.

Чрез поредица от информационни срещи със съдействието на община Костинброд и Столична община – Район „Надежда“ и Район „Връбница“, Хабитат България осъществява процес на идентифициране на подходящи бенефициенти по проекта. Одобрението на кандидатите за настаняване в жилищата ще бъде решение на членовете на предварително сформирана Комисия за оценка и избор на семействата, в която ще вземат участие представител на Община Костинброд, представители на Управителния съвет на Хабитат България, както и представител на консорциума Винербергер, осигуряващ основната част от строителните материали за жилищата.

Водещите критерии за избор на кандидати са:
– Лицата да са български граждани, които живеят/работят през последните 5 години в населените места в Община Костинброд или Столична община – Район „Надежда“ или Район „Връбница“;
– Да не притежават жилище, вила или идеални части от такива имоти и да не са носители на право на ползване на такъв имот или реално обособена част от него;
– Да не са носители на право на строеж, включени в индивидуално или групово жилищно строителство, или член-кооператори в жилищностроителна кооперация;
– Да са семейства с едно, две или повече непълнолетни деца или да са родители, живеещи на семейни начала, на непълнолетни деца;
– Да имат месечен доход на семейството не по-малко от 600 лв. и не повече от 1000 лв.;
– Да желаят да участват с доброволен труд при изграждането на жилищата.

Habitat for Humaity International
Habitat for Humaity International е глобална организация, работеща в обществена полза, посветена на каузата за елиминиране на мизерните жилищни условия. От основаването си през 1976 година, Хабитат е построила и ремонтирала повече от 600 000 достойни и достъпни жилища, същевременно подпомагайки жилищните условия на повече от 3 милиона души в над 90 страни по света.

Хабитат в България
Хабитат работи в България от 2001 година, като основните дейности на организацията са насочени в следните стратегически направления: изграждане на базови нови къщи, микрофинансиране за подобряване на жилищните условия, жилищна енергийна ефективност и застъпничество.До момента Хабитат България е построила 8 нови жилища, като с проекта в Костинброд организацията възобновява строителната и доброволческата си дейности в България.

Хабитат България си сътрудничи с местни организации, като допълва стойността на предоставяните от тях услуги. Организацията реализира успешни партньорства и с местни държавни и общински структури. В допълнение на разрешаването на неотложни жилищни проблеми, дейностите на Хабитат България са насочени и към провеждането на обучения по финансова грамотност, подобряване на санитарните и хигиенни условия, както и осъществяване превенция на миграцията от селските райони в страната на населнието с ниски доходи.

Към днешна дата, Хабитат България е подпомогнала над 1 900 партньорски семейства в цялата страна. За повече информация посетете www.habitatbulgaria.org

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: