pixel

Предстои възстановяването на хотел „Париж“ в София

Paris

Главният архитект на Столична община Здравко Здравков издаде разрешение за строеж за изпълнение на реконструкция на сградата и за реставрационно-консервационни работи по фасадите на хотел „Париж“ на бул. „Княгиня Мария Луиза“.

Емблематичната за София сграда, проектирана от един от най-значимите български архитекти на ХХ век – арх. Наум Торбов, е построена в периода 1909 – 1912 г. Сградата е с четири надземни етажа с характерната за периода надлъжна схема на хотелските стаи. Декоративната фасадна система е разработена чрез мазилкова техника в стил „сецесион“, характерен за първите сгради на арх. Торбов. Фасадите са разчленени чрез тънки лизени, декорирани в горния си край със сецесионови картуши. Прозорците са поставени в хлътнали навътре полета между лизените, като под техните профилирани каменни первази също има мазилкови декорации – система от правоъгълни пана с различна изпъкналост, оформени с канелюри. Богато разработен е двусъставния главен корниз на сградата. На главната фасада има четири балкона в кръстовидна композиция, подпрени с по две богато орнаментирани конзоли. Партерният етаж е подчертан с редица мощни колони, решени като пиластри, декорирани с типични сецесионови елементи – кръгли щитове и канелюрни вертикални и хоризонтални пана.

Paris

Сградата е в лошо състояние, неизползвана от дълги години вследствие на поредица от дела по отношение на собствеността. Новият ѝ собственик със съдействието на Направление „Архитектура и градоустройство“ предприе действия за възстановяването на сградата при запазване на нейната автентичност и архитектурно-градоустройствена и историческа ценност като част от недвижимото културно наследство на София. При реставрацията на фасадите ще възстанови автентичния вид на сградата и нейното обемно-пространствено възприятие.

Източник и снимки: НАГ.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: