pixel

Подписаха споразумение за аналитични услуги в пътния сектор

пътна инфра структура

Източник: publics.bg

Вчера в присъствието на министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и министъра по управление на средствата от Европейския Съюз Томислав Дончев, беше сключено споразумение за предоставяне на аналитични услуги в подкрепа на развитието на пътния сектор в България. Документът беше подписан от председателя на УС на АПИ инж. Лазар Лазаров и регионалния директор на Международната банка за възстановяване и развитие (Световна банка) за Централна Европа и Балтийските държави Питър Харолд.

Споразумението е разработено в рамките на Меморандума за разбирателство между Правителството на Република България и Световната банка за партньорство и оказване на техническа подкрепа във връзка с изпълнението на Структурните инструменти на ЕС, подписан през януари тази година. То предвижда АПИ да получи експертната техническа помощ от Световната банка за подпомагане на пътния сектор, подобряване на управлението му, постигане на оперативна и финансова стабилност. Акцентира се върху създаването на по-добри условия за усвояване на средствата от Европейския съюз в сферата на пътната инфраструктура и по-конкретно на тези по Оперативна програма „Транспорт“, както през настоящия, така и през следващия програмен период 2014-2020 г.

„Сътрудничеството със Световната банка през годините е показало своите положителни резултати” – каза по време на церемонията министър Павлова. „Ценим изключително много експертизата на нашите партньори в сферата на управлението на пътищата и повишаване на пътната безопасност” –  допълни тя.

Необходимите финансови средства за реализацията на споразумението в размер на 5 млн. лв. ще бъдат осигурени от приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на ОП „Транспорт 2007-2013”. Предстои документът да бъде ратифициран със закон от Народното събрание.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: