pixel

Упонор България ТП

Uponor е водещ световен доставчик на системни решения в областта на лъчистото отопление и охлаждане, ВиК, локални топлопреносни мрежи и инфраструктура. Компанията е регистрирана на Финландската борса с централа във Вантаа, Финландия и съществува повече от 100 години. Фирмата е активна на множество пазари в областта на строителството – от жилищно и търговско строителство до промишлено и инфраструктурно строителство. Продуктите на Uponor имат пазарно присъствие в над 100 страни, предлагайки хигиенична питейна вода и енергийно ефективно отопление и охлаждане. Важна цел на компанията е популяризирането на иновациите с цел усъвършенстване и непрестанно подобрение на качеството на живот на хората сега и за бъдещите поколения.

Прочетете също: