pixel

Отпадат такси за кадастъра

kadastur

Агенцията по кадастъра намалява или премахва част от таксите, които събира. Сега например издаването на копие от кадастрална карта струва минимум 10 лева, независимо за колко имота е копието. Занапред ще се събират по 80 стотинки на парцел.

Премахват се част от таксите, събирани за данни от държавния кадастрален и географски фонд, с чиято помощ фирми могат да изработват географски карти. Агенцията вече няма да иска и такса от 2 лева за всяка устна справка по кадастралните карти и кадастралните регистри. Справките по електронен път ще струват с 30% по-евтино.

Източник: trud.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: