pixel

Ондулин официално връчи сертификати за втория студентски стаж във фирмата

ондулин

На 27 септември 2013 г. в Заседателната зала на Строителен факултет към УАСГ се състоя официалното връчване на сертификатите на студентите, участвали във втория студентски стаж в Ондулин България. Сертификатите връчиха доц.д.р инж. Богомил Петров – ръководител Катедра “Строителни материали и изолации” и заместник ректор на УАСГ и инж. Йордан Николов – управител на Ондулин СМ ООД.

Стажът се проведе през юли-август 2013 г., като за участие бяха поканени студенти от III курс (2012-2013 г.) специалност „Строителство на сгради и съоръжения”.

Списък на участниците в студентския стаж:

1. Теодора Дамянова Банковска, ф. № 14924, специалност ССС, УАСГ;
2. Ники Тихомиров Колешански, ф. № 14961, специалност ССС, УАСГ;
3. Лъчезар Илиянов Димитров, ф. № 15093, специалност ССС, УАСГ;
4. Ивелина Георгиева Глухчова, ф. № 14954, специалност ССС, УАСГ;
5. Деница Иванова Иванова, ф. № 14959, специалност ССС, УАСГ;
6. Деница Ангелинова Денева, ф. № 15061, специалност ССС, УАСГ;
7. Ралица Иванова Данчева, ф. № 14910, специалност ССС, УАСГ;
8. Никола Ангелов Ценов, ф. № 14994, специалност ССС, УАСГ;
9. Кристияна Цанкова Пенчева, ф. № 3626, специалност ТС, УАСГ.

стаж

Отличилите се подписаха рамкови договори за една година с Ондулин за сътрудничество в областта на покривните и хидроизолационните технологии, с които им се дава възможност да приложат в реални условия своите познания.

По време на стажа студентите получиха възможност за опознаване на практиката и придобиване на знания от реалната бизнес среда. Бяха им поставяни за разрешаване реални проблеми и задачи, посещаваха на място обекти и имаха възможност да опознаят материалите и техническите решения прилагани от международна фирма, лидер в своята област.

Със стажантската програма, която Ондулин-България превръща в традиция, фирмата дава възможност на студентите да приложат на практика натрупаните теоретични познания, да получат професионална практическа подготовка, които да се превърнат в добра основа за бъдещата кариера на младия инженер. Беше посочено като добър пример сътрудничеството между университета и бизнеса.

Източник: izolacii.eu

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: