pixel

Обучителен курс „Ръководство за енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сгради“

„Българска асоциация за изолации в строителството“ (БАИС) има удоволствието да Ви покани да вземете участие в:

Обучителен курс по работа с Ръководство за енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сгради – средство за улеснение на проектирането и контрола в строителния процес

Организира се с любезното съдействие на Камара на архитектите в България и Съюз на архитектите в България.

Цели на обучението:
– Запознаване на участниците в инвестиционния процес с основните принципи, нормативната база в енергийната ефективност и актуални изменения.
– Представяне на „Ръководството за енергийно ефективно обновяване  на ограждащите конструкции на сгради”.
– Употреба на Ръководството в процеса по проектиране и контрол на работите по енергийно ефективно обновяване  на ограждащите конструкции на сгради.
– Изисквания към противопожарната защита. Основни изменения в нормативната уредба.

Съдържание на обучението:
♦ Енергийна ефективност, значение, нормативна база. Елементи на енергийната ефективност.
♦ Приложение на Ръководството при проектиране, контрол на проекта, изпълнение и приемане на ограждащите конструкции. Елементи на ограждащата конструкция.
♦ Подземни части и цокъл на сградите:
– изисквания към проектите;
– основни елементи на текущия контрол;
– приемане на извършените работи.
♦ Обновяване на покривите на съществуващите сгради:
– изисквания към проектите;
– основни елементи на текущия контрол;
– приемане на извършените работи.
♦ Външни топлоизолационни комбинирани системи на фасадни стени:
– изисквания към проектите;
– основни елементи на текущия контрол;
– приемане на извършените работи.
♦ Изисквания към противопожарната защита:
– нормативна база;
– изменения в Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар – принципни положения, причини и очакван ефект;
– отражение на измененията върху проектирането и изпълнението на проекти по ЕЕ обновяване;
– принципни детайли и технически решения.

Курсът ще се проведе на следните дати във Варна и София:
11 октомври 2018 г.  от 13.30 ч. – гр. Варна, ул. „Мусала“ № 10.
25 октомври 2018 г. от 13.30 ч. – гр. София, ул. „Кракра“ № 11, зала 1, етаж 1.

Такса участие: 60 лв. с ДДС за едно обучение.

Регистрацията за обученията се извършва чрез електронна форма на сайта на БАИС.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: