pixel

Община Неделино влага над 65000лв. в проект за развитие на вело и еко туризма

велоалея

Източник: cross.bg

Община Неделино влага над 65000лв. за проект, касаещ развитието на туризма в общината. Предвижда се направата на редица екопътеки до природните забележителности в общината – връх Шайдица-Горен Върли дол, Барякъв дол – Стояново, Стояново – Римски гробища – Св. Неделя, Неделино – Св. Илия, Неделино- мест.Халваджиево(Чекаре) и Барякъв дол – Корията.

Обектите ще се реализират в обхвата на съществуващи селскостопански пътища, които са публична общинска собственост. Проектите предвиждат създаване на съоръжение – комплексна туристическа инфраструктура за пешеходен и вело туризъм. С проектите да се предвиди разширяване на съществуващите пешеходни пътеки, извършване на изкопи и насипи по трасето, настилка от основен пласт от трошен камък, изпълнение на укрепващи стени, направа на водостоци, ремонт на съществуващи чешми по трасето на пътеките. За пръв път в Смолянско се предвижда и осветление на частта от пътеките, която е предназначена и за вело-туризъм. За осигуряване на отдих на туристите да се предвиди монтаж на дървени беседки. На местата, където ще се монтират беседки, в близост до ремонтираните чешми да се предвиди и монтиране на информационни табла и пътепоказатели. Всички бъдещи екопътеки са разделени на подпозиции, като всяка от тях е с цена от 10 900лв. Общата стойност на проекта е 65 400лв.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: